Likabehandling gav resultat

– Det känns fantastiskt kul, säger Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.

Analys- och teknikkonsultföretaget WSP har med systematiskt arbete ökat andelen kvinnor i hela företaget och bland cheferna.

WSP har som arbetsgivare i en mansdominerad bransch fokus på att öka andelen kvinnor bland medarbetarna.

En likabehandlingsplan startade för drygt tre år sedan och har bland annat ökat andelen kvinnliga chefer med nästan 60 procent.

Överträffade planen
År 2014 var andelen kvinnor 33 procent och bland cheferna 17 procent.

I Likabehandlingsplanen sattes mål på 36 procent kvinnor totalt och 25 procent bland cheferna.

Idag är andelen kvinnor totalt 37 procent och bland cheferna är 27 procent kvinnor.

Exempel på åtgärder
– Det känns fantastiskt kul att vårt systematiska och långsiktiga arbete burit frukt. Det här är ingen ”quick fix” utan det kräver ett stort engagemang och förståelse i hela organisationen, säger Maria Lindfelt, HR- och Kommunikationsdirektör på WSP.

Chefsutbildning, tydliga signaler i interna policyer och att ha som mål att alltid ha minst en kvinnlig kandidat vid rekryteringar i de grupper där andelen kvinnor är lägre än män, är några av de åtgärder som har bidragit till förändringen.