Ny ordförande i Fabege

Advokaten Jan Litborn blir ny styrelseordförande i Fabege.

Han ersätter Erik Paulsson som lämnar sitt styrelseuppdrag.

Jan Litborn är managing partner på advokatfirman Glimstedt och är specialiserad på M&A (samgåenden och bolagsköp), bolags- och värdepappersrätt.

Han också sedan lång tid tillbaka en av Erik Paulssons närmaste rådgivare.