Färre nya köpcentrum-projekt

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en uppdaterad kartläggning av planerade utvecklingsprojekt avseende Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory”.

Under det tredje kvartalet 2017 kunde ett trendbrott konstateras med krympande projektvolymer från toppnoteringen om 2,6 miljoner kvadratmeter som uppmättes i början av 2017.

Den negativa utvecklingen fortsätter i den senaste kartläggningen och den totala projektvolymen uppgår nu till 2,2 miljoner kvadratmeter. Av den planerade ytan bedömer HUI att 1,1 miljoner kvadratmeter kommer att färdigställas då många projekt ställs in.