Vd för WSP Europe

Magnus Meyer, som är vd för WSP Sverige och Norden, har från 1 januari 2018 även ansvar för WSP Europe, som omfattar WSPs verksamhet i Europa förutom Storbritannien.

I linje med att Magnus får ökat europeiskt ansvar har den svenska organisationen förstärkts med en operativ chef. Den nya befattningen innehas av Mickey Johansson som tidigare varit affärsområdeschef för WSP Management.

Magnus var innan han kom till WSP vd i Tengbomgruppen, ett av de största arkitektföretagen i Skandinavien.

Han har också varit ansvarig för förvaltning och affärsutveckling inom GE Real Estates nordiska verksamhet, affärsområdeschef på Lungberggruppen och teknisk attaché i Los Angeles.