Bättre ventilation högst på önskelistan

Privata och kommunala bostadsbolag har som målsättning att minska sin energianvändning med i genomsnitt tio procent den närmaste femårsperioden.

För att klara detta krävs ett brett spektrum av åtgärder, som berör både tekniska installationer och förbättring av husets skalskydd och isolering. Det handlar inte bara om att ersätta gammal teknik med ny utan också om injustering av befintliga installationer.

En hel del behöver emellertid bytas ut och högst upp på listan när det gäller behov av uppgradering av gammal utrustning hamnar ventilationsanläggningar. Detta visar en kartläggning som analysföretaget Industrifakta genomförde under hösten 2017.

I undersökningen ingår större privata bostads- och fastighetsföretag samt kommunala bostadsbolag.

– Många av de intervjuade fastighetsägarna menar att en ökad digitalisering, värmeåtervinning och användning av solpaneler kommer bidra till en minskad driftkostnad framöver, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol9/nl/z9a2ws8bxs1aj5a/forvaltarforum.se/public_html/wp-content/themes/mh_newsdesk_child/content-related.php on line 3