Fyra rekryteringar i Uppsala

Manne Johansson, Josefin Wallberg, Jens Dahlman och Angelica Belin. Bild: Uppsala Kommun Fastighets AB.

Uppsala kommuns fastighetsbolag har rekryterat fyra nya medarbetare.

Jens Dahlman blir kommersiell fastighetschef, vilket är en ny befattning inom bolaget. Han har tidigare varit verksam på Sveriges lantbruksuniversitet.

Manne Johansson får anställning som ny drift-och säkerhetschef. Han kommer från Newsec, där han har varit driftansvarig för Vällingby City.

Josefin Wallberg blir koordinator, vilket också är en ny befattning. Hon blir ansvarig för samordning inom vd-staben och bolagets olika enheter.

Angelica Belin anställs som ny ekonomi- och personalchef. Hon kommer närmast från KPMG.