Stöd till hållbara stadsprojekt

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor.

I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Sista ansökningsdag är den 1 januari 2018.

Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida