formas

Fri tillgång till vetenskapliga artiklar

I dagsläget ligger många vetenskapliga artiklar bakom dyra betalväggar. Företag, beslutsfattare och allmänheten är många gånger utestängda från att omedelbart ta del av den kunskap det allmänna har finansierat.


Stöd till hållbara stadsprojekt

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden…


Möbler som service

Nyligen avgjordes det första av två hackathon under namnet Re:invent & Re:make. Hacket, som ägde rum i Stockholm, samlade ett 30-tal deltagare som under två…