Stena drar erfarenheter av upprustning

Det första färdigrenoverade huset på Briljantgatan i Tynnered fungerar som ett provhus inför fortsatt renovering. Foto: Johanna Asplund

Stena Fastigheter inlett en upprustning av sammanlagt 500 lägenheter i Tynnered. I augusti 2017 stod det första huset klart som blivit ett betydelsefullt provhus för både de som utför entreprenaderna och Stena Fastigheter.

Lärdomarna från det första huset tar nu alla med sig när upprustningen av området fortsätter. Det är bara en av flera positiva fördelar med att behålla samma konsultgrupp under hela projekttiden, tycker Sara Crusell som är projektledare på Stena Fastigheter.

Hyresgästerna bor kvar
Hela upprustningen sker med kvarboende hyresgäster och det kräver en omtanke hos alla involverade.

– Vi går in i människors hem och bygger om deras kök, badrum och drar ventilation överallt. Därför har det varit väldigt viktigt att ha en pågående dialog med hyresgästerna påpekar Sari Isberg som arbetar som relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

Förbättrad ventilationslösning
Det enda som upplevts negativt framförallt av de kvarboende hyresgästerna har varit att bygga om både ventilationen och renovera badrum och kök samtidigt. Det utgår man ifrån i det fortsatta projektet och gör det istället i två etapper.

Helt nytt system med tilluft har installerats i lägenheterna och det har krävt en hel del eftertanke.

– Det är ganska lågt i tak och vi har velat bygga ett högeffektivt system med minsta möjliga påverkan på lägenheterna. Vi har fått tänka till kring placering av schakt, kanaler och don så att de stör som minst och ändå ger bra luftföring till alla rummen. Kök har också fått förbättrad ventilation. Här valda man att installera volymkåpor i köken som ger bra utsug utan att dra någon extra energi och som inte heller kräver något underhåll.

Våtrumskasetter i badrum
I badrummet blev valet att använda en våtrumskasett med en vägghängd wc-stol, schakt och fördelarskåp i ett paket. Det blev en yt- och produktionseffektiv lösning som gjort att man även får plats med tvättmaskin i badrummen.

Projektet har som syfte att minimera energiåtgången. De nya luftbehandlingsaggregat som installeras har mycket effektiva värmeväxlare vilket medfört att man inte behöver tillföra någon annan energi än den som finns i frånluften för att värma tilluften till lägenheterna.

Energieffektiva och säkra system
Nu har alla rum frisk tilluft via ett fläktrum på taket och individuella schakt direkt till lägenheten i stället för gemensamma schakt och ingjutna kanaler som tidigare. Det innebär dessutom en ökad brandsäkerhet.

Samtliga nya fläktrum kommer att ha samma tekniska lösning, utseende och storlek för effektivisering och byggas så att de smälter in med den nya fasaden.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega