Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Avvikelser och systemfel bakom isoleringshärvan

Så här ska det se ut, 60 mm:s isolering på varmvattenrör.

Det är inte helt ovanligt att det görs avvikelser när det gäller teknisk isolering. Men huvudskälet till felen beror ofta på ett systemfel. Kunskapen är låg hos de flesta i byggkedjan, säger Johan Sjölund, verksamhetschef på Isoleringsfirmornas Förening.

Det går att tjäna pengar för isoleringsfirmorna på att avvika från föreskriven isoleringstjocklek. Prisskillnad mellan 60 och 40 mm:s isolering är cirka 50 kronor per löpmeter.

Johan Sjölund.

– Det finns mindre seriösa företag som satt i system att montera för tunn isolering eftersom risken för upptäckt varit liten. På ett medelstort bygge går det att tjäna 50 000 till 100 000 kronor extra på så sätt, säger Johan Sjölund.

Bra att det blir en diskussion
Han är glad att det misstänkta fusket i Örebro avslöjats så att det blir en diskussion och debatt i frågan. För egentligen beror problemet med teknisk isolering på ett systemfel.

– Isoleringsentreprenören är sist i kedjan vid en installation och i många fall finns det inte utrymme att få dit rätt isolering. Kunskapen är låg hos såväl arkitekter som konstruktörer och rörentreprenörer vilket gör att installationsutrymmena nästa alltid blir för små. Ont om plats är det ofta gott om, säger han.

Besiktningsmän gör inte sitt jobb
Ett ytterligare problem är att besiktningsmän sällan ägnar någon större tid åt att kontrollera isolertjocklekar. Även där är kunskapen bristfällig. Däremot är man mer noga med att kontrollera ventilationsisolering där det ofta handlar om brandkrav.

– Jag har pratat med besiktningsmän som erkänt att de sällan kontrollerat isolertjocklek på rör, säger Johan Sjölund. Våra medlemsföretag är dock duktiga på att skriva avvikelserapporter när så krävs och göra egenkontroller. Då hamnar ansvaret på rörentreprenören, det tror jag inte alltid de är medvetna om.

Fokus på allt annat
Johan Sjölund anser att alltför stort fokus i dag läggs på tjockare klimatskal, bättre fönster och tilläggsisolering av vindar för att stoppa klimatförändringarna.

– Man verkar ha glömt att isolering av tekniska installationer också har stor betydelse.

Låt isoleringsentreprenören komma in tidigare
Han hoppas nu att alla i byggkedjan ges större möjligheter att göra rätt och att besiktningsmännen gör sitt jobb.

– Helst skulle jag önska att isoleringsentreprenören handlas upp innan rörentreprenören börjar hänga rören, så att de kan prata ihop sig i förväg hur mycket plats som krävs för isoleringen.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Misstänkt isoleringsfusk i kommunala fastigheter

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega