Miljonsatsning för bättre innemiljö

Regeringen utökar Boverkets budgetanslag med 16 miljoner kronor nästa år och 28 miljoner årligen 2019–2021. Satsningen innehåller tre delar som ska leda till en bättre inomhusmiljö i svenska bostäder.

Boverket ska dels bygga upp ett kompetenscentrum för sundare hus som ska stödja arbetet med att bygga hållbara bostäder.

Medel ska även gå till att motverka framtida byggskador genom att uppdatera och revidera aktuella regelverk.

Slutligen avsätts medel för att följa upp, uppdatera och aktualisera analysundersökningen BETSI (Bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö).

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega