Avanti och SKVP fördjupar samarbete

Brunnsborrarorganisationen Avanti System och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) fördjupar sitt samarbete genom att bli medlemmar i varandras föreningar.

I och med det ömsesidiga medlemskapet kan föreningarna på ett enklare sätt ta del av och nyttiggöra den information och kunskap som respektive förening besitter. De kan också mer naturligt engagera sig i, och driva viktiga frågor av gemensamt intresse.

Det öppnas även möjligheter att utbyta medlemsförmåner och medlemsrabatter där så är gynnsamt.

I och med denna överenskommelse är SKVP medlemmar i bägge branschföreningar inom geoenergiområdet, Avanti och Geotec.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega