Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från BFAB

Fördomar begränsar solcellsinvesteringar

Solcellsexperten Michiel van Noord ger dig vägledning.

Intresset och engagemanget för solceller har vuxit bland både kommersiella aktörer och privatpersoner de senaste åren. Frågorna och fördomarna är däremot många, liksom myterna och missuppfattningarna.

Michiel van Noord arbetar på forskningsinstitutet RISE och är specialist på solcellsanläggningar. Med Michiels breda erfarenhet finns det inte många frågor om solcellsanläggningar som han inte har ett passande svar på.

I den här artikeln berör Michiel flera av de frågeställningar som han vet att många fastighetsägare ofta funderar kring.

Solcellsspecialist som gärna delar med sig av sin kunskap
Michiel van Noord har i många år arbetat med bland annat projektering, utredning och projektledning av solcellsanläggningar och forskningsprojekt.

I grunden är Michiel civilingenjör i teknisk fysik med specialisering i hållbar utveckling. Michiel deltar även i ett internationellt expertarbete inom IEA (International Energy Agency) för att främja byggnadsintegrerade solceller.

Utöver det har han ett stort personligt samhällsengagemang och är engagerad i att sprida sitt ljus och kunskap till fastighetsbranschen.

Sedan 2013 är han en av BFAB:s uppskattade föreläsare. Inte minst på de unika tvådagarsutbildningarna om solceller som riktar sig specifikt mot yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn.

Politiska beslut påverkar efterfrågan
Michiel menar att vi är mitt inne i en ”solelsboom”. Energimyndigheten har det senaste året beviljat 15 000 bidragsansökningar från både privatpersoner, den offentliga sektorn och kommersiella aktörer.

Bidragen för investeringar i solenergi varierar både utifrån politiska beslut och andra omvärldsfaktorer.

– Regeringen har i sin höstbudget 2020 föreslagit att solcellsstödet till kommuner och företag ska förlängas. Förslaget innebär 10 procent i stödnivå för kommuner och företag under 2021 och att det 2021 ska avsättas 260 miljoner kronor till stödet, säger Michiel van Noord.

Kostnaden för solcellsanläggningar sjunker drastiskt
Enligt Michiel är en av de vanligaste missuppfattningarna att solcellsmoduler skulle vara kostsamt, vilket han dementerar:

– År 2007 köpte man in solcellsmodulerna hos entreprenören för tre euro per watt och då var det en stor milstolpe! I dagsläget kan man köpa in för mindre än en tiondel för det priset. Enligt statistik från den svenska marknaden är priset för en nyckelfärdig solcellsanläggning idag 75 procent lägre om man ser tio år bakåt i tiden och 85 procent lägre om man ser tolv år bakåt. En mycket stor utveckling med andra ord, förklarar Michiel.

Rätt teknisk lösning förebygger störningar i radiokommunikation
Senaste tiden har det varit diskussioner huruvida solcellsanläggningar kan orsaka störningar i radiokommunikation. Michiel berättar att denna typ av störningar går att förebygga genom att välja rätt teknisk lösning till anläggningen.

– Konkret innebär det att man i dagsläget ska undvika moduloptimerare på platser där det finns risk att störa viktig radiokommunikation.

Okunskap om brandrisker är ingen anledning att avstå investeringen
Precis som med all teknik finns det fördomar och missuppfattningar gällande solcellsmoduler, framförallt vad gäller brandsäkerhetsfrågan. Michiel betonar att detta är en komplex fråga med många olika aspekter.

– Om man som fastighetsägare tidigt har vidtagit förebyggande åtgärder och följer de krav som finns minskar självklart brandrisken ytterligare och man håller den även fortsatt låg, säger Michiel.

I allmänhet är det bara ett fåtal fall i Sverige där solcellsanläggningar varit själva brandkällan, de kan däremot påverka ett brandförlopp. Som fastighetsägare är det därmed som alltid viktigt att arbeta förebyggande och ha ett brandskydd som är anpassat för både fastigheten och verksamheten.

Som fastighetsägare bör man planera anläggningen så att den inte har negativ inverkan på eventuella räddningsinsatser. Det viktigaste är att i ett tidigt skede ha en dialog med räddningstjänsten om den tekniska lösning som planeras.

Utöver att ha en påläst drifttekniker eller fastighetsskötare bör man även ha tydlig dokumentation vid den tydligt uppmärkta brandförsvarstablån, så att den är lättåtkomligt för räddningstjänsten.

Solcellsmoduler kräver lite underhåll och har lång livslängd
Michiel får ibland frågor gällande de underhållutmaningar som berör solceller. Man märker tydligt Michiels genuina engagemang för ämnet när han ivrigt förklarar:

– Solcellsmodulerna håller i 30–35 år. Man får en effektgaranti på 25 år, därefter ger de minst 80–85 procent av ordinarie effekt. En annan central komponent i anläggningen som många inte tänker på är växelriktaren som omvandlar likström från solcellerna till växelström. Den håller ungefär 15 år, så under modulernas livslängd får man räkna med att byta ut den en gång, men det är endast en kostnad på ungefär 5–10 procent av investeringskostnaden. Men man bör investera i att byta ut den för att ha en 30-årig livstid på modulerna.

Solen lyser tillräckligt i Sverige
Ett vanligt missförstånd är att vi skulle ha för lite sol i Sverige för att solel skulle löna sig. Något Michiel säger inte stämmer:

– Vi har faktiskt tillräckligt med sol i hela Sverige, även i de norra delarna av landet. Sett över ett helt år skiljer det sig faktiskt inte så mycket åt om man jämför södra och norra Sverige.

Michiels van Noords solcellstips till dig som ska installera solceller
Avslutningsvis bad vi Michiel sammanfatta sina bästa tips för lyckade solcellsinstallationer:

  • Se till att du får bra dokumentation! Om någon som inte byggt anläggning ska serva den om 10 år behöver de förstå hur anläggningen är byggd samt att fastighetsägaren behöver veta vad de kan göra själva och när hjälp behövs tas in.
  • Ha koll på infästningar och dimensioneringar för vind- och snölaster.
  • Se till att kabeldragningarna på taket och förläggningen sker på ett bra sätt.
  • För att följa upp de tre punkterna ovan rekommenderar Michiel att anlita en solcellskunnig besiktningsman, om man inte väljer att själv fördjupa sig i frågan.
  • Ha även en dialog med räddningstjänsten och entreprenören/annan expert ang. brandfrågan. Ta reda på fakta och agera utifrån det. Ha dialogen i ett tidigt skede så man kan förklara hur man själv har tänkt och de kan förklara vad som är viktigt för dem om något mot förmodan händer.

 

BFAB är en del av Fasticon, specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Genom BFAB:s unika fortbildning inom solcellsfrågor för yrkesverksamma får du bland annat möjlighet att lära dig mer om byggnadernas fysiska och ekonomiska förutsättningar. Vill du veta mer? Klicka här eller kontakta programansvarig Lillemor Runesson på lillemor.runesson@bfab.se.

 

 

 

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Fördomar begränsar solcellsinvesteringar"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega