Så ändras kraven på trycksatta anordningar

Den 1 december kommer nya föreskrifter för trycksatta anordningar. Besiktningsföretaget Kiwa Inspecta har sammanställt viktiga nyheter.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar träder snart i kraft. Målet är att förbättrade och tydligare skrivningar kommer att innebära lägre kostnader för kunderna.

Bo Wilck, tekniskt ansvarig för Tryck hos Kiwa Inspecta.

Bo Wilck, tekniskt ansvarig för Tryck hos Kiwa Inspecta, välkomnar de nya föreskrifterna som kommer att göra det enklare för kunderna att själva planera och utföra riskbedömningar och fortlöpande tillsyn.

– Många kommer att upptäcka att om de sköter sin egen kontroll av anläggningarna på ett bra sätt behöver vi inte utföra kontroller lika ofta som vi gjort tidigare. Det kommer att märkas i deras plånböcker, säger Bo Wilck.

Viktiga nyheter
Bo Wilck lyfter fram tre viktiga nyheter med de nya föreskrifterna:

  • Krav på livslängdjournaler införs.
    Det innebär att anläggningsägaren får en större kontroll på nuläget och kan göra egna uppskattningar av anläggningens livslängd.
  • Krav på att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. 
    För de typer av pannor som omfattas av föreskriften krävs att den som övervakar pannan (pannoperatören) genomgår en skriftlig examination hos ett certifieringsföretag.
  • Tydligare skrivningar när det gäller dokumenterade riskanalyser. 
    Krav på tydligare rutiner när det gäller drift, skötsel och underhåll. Det innebär att många företag behöver se över vilka rutiner som måste tas fram.

80 000 företag påverkas
Trycksatta anordningar – tryckkärl, rörledningar, pannor, vakuumkärl och cisterner – finns inom många typer av områden. Bland annat inom processindustrin och bygg- och anläggningsbranschen, men också på sjukhus, hotell och varuhus.

Om en trycksatt anordning exploderar eller brister kan den ställa till med stor skada skapad av själva explosionen, men även farlig gas kan läcka ut eller brand kan uppstå.

Arbetsmiljöverket uppskattar att cirka 80 000 företag, som använder sig av trycksatta anordningar, berörs av de nya föreskrifterna. Företagen har en undersökningsplikt av den egna anläggningen för att kunna avgöra om anläggningen omfattas av krav på besiktning eller inte.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega