Viktigt ha koll på din fastighetsförsäkring

– Om jag råkar ut för en skada bör jag ladda ner eller beställa försäkringsvillkoren och be skaderegleraren visa mig den villkorstext som försäkringsbolaget grundar sin ståndpunkt på, säger Harald Ullman.

Sätt dig in i dina rättigheter och var beredd på att försäkringsbolagen kan göra fel i sin skadereglering! Uppmaningen kommer från Harald Ullman, gästprofessor i försäkringsrätt, som nyligen kom ut med boken Fastighetsförsäkring.

Harald Ullman har sysslat med försäkringsvillkor och skadereglering i nästan 50 år, bland annat som försäkringsjurist i Skandia och If Skadeförsäkring. Med boken vill han dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, både till försäkringsbranschen och deras kunder. Fastighetsägare vet generellt ganska lite om försäkringar.

Köper sakkunskap
Försäkringsbolagen ska, både enligt lagstiftning och deras branschgemensamma rekommendationer, agera aktivt i skaderegleringen.

– Det är viktigt att försäkringsbolaget har den här servicen att ta hand om och guida försäkringstagaren genom att hjälpa till att driva skadeärendet så att skadan blir avhjälpt snabbt och professionellt. När man köper en försäkring köper man också den sakkunskap som bolaget har. Det är försäkringsbolaget som är specialisten på att ta hand om skador.

Ojämn kvalitet på skadereglerare
Det är tyvärr inte ovanligt att skaderegleringen inte sköts på rätt sätt, enligt Harald Ullman, och att försäkringstagaren inte får den ersättning som den har rätt till enligt försäkringsvillkoren.

– Det kan handla om skadereglerare som tillämpat villkoren felaktigt på grund av bristande kunskap om villkorens syfte. Det kan också vara fråga om att en skadereglerare värderar skadan oriktigt eller att en självrisk dras på fel sätt. Det råder en ojämn kvalitet bland skadereglerare. De som inte har koll kan ställa till med en hel del problem, något som jag har erfarit under senare år i min verksamhet, säger han.

Pris eller kvalitet?
Hur ska man då som fastighetsbolag tänka när man handlar upp en försäkring?

– Försäkringsprodukter är precis som andra produkter, man får det man betalar för. Försäkringsbolag konkurrerar numera i realiteten mer med priser än med innehåll i villkoren. Det borde inte vara så. Om försäkringstagarna och deras försäkringsmäklare granskade försäkringsvillkoren mera noggrant, skulle de oftare se att priserna normalt också är en effekt av olika grader av skydd. Kvaliteten i produkterna skiljer sig faktiskt åt.

Ha koll på dina rättigheter
Viktigt som fastighetsägare är också att sätta sig in i sina rättigheter och vad försäkringsvillkoren säger.

– Om jag råkar ut för en skada bör jag ladda ner eller beställa försäkringsvillkoren och be skaderegleraren visa mig den villkorstext som försäkringsbolaget grundar sin ståndpunkt på. Då kan en försäkringstagare sätta sig in i det skydd som försäkringen ger och få en möjlighet att förstå hur skaderegleringen sköts. De flesta försäkringstagare sätter sig tyvärr inte in i försäkringsskyddet förrän det är för sent.

Förankra dina beslut
Harald Ullman varnar också fastighetsägare för att springa i förväg när man tycker försäkringsbolaget agerar för långsamt.

– Om du som fastighetsägare vill spela en aktiv roll vid reparationen av en skada bör du förvissa dig om att du har försäkringsbolaget ”med på tåget”. Om en skada repareras på ett sätt som inte motsvarar ett återställande av skadad egendom i försäkringsvillkorens mening kan ett sådant agerande från försäkringstagarens sida leda till att skadeersättning reduceras eller, i värsta fall, helt uteblir.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega