Bättre sopsortering ger hyresrabatt i Höganäs

I år kommer Höganäshems hyresgäster kunna sänka sin hyra genom att bli bättre på sopsortering.

Det kommunala bostadsbolaget har länge arbetat med olika lösningar för att få ner kostnaderna för avfallshantering och sopsortering.

Under 2018 arbetade bolaget, tillsammans med studenter på det lokala Kullagymnasiet, fram ett nytt sorteringskoncept som prövades i ett av Höganäshems bostadsområden.

Billigare avfallshantering
Skyltar, dekaler och sorteringspåsar i matchande färger gjorde det både lättare och roligare att sortera. Hyresgästerna hade också en viktig morot. Om de tillsammans minskade andelen osorterade sopor kunde de spara pengar och få lägre hyra.

Efter sex månader kan man konstatera att projektet slagit väl ut. Kostnaderna för avfallshanteringen i området har minskat med 16 procent.

Införs i hela beståndet
– Vi har tagit beslutet att under 2019 införa metoden inom hela bostadsbeståndet. Varje bostadsområde kommer att knytas till ett miljöhus som blir en egen resultatenhet. Ju bättre hyresgästerna i området sorterar tillsammans desto lägre blir kostnaden, säger Jesper Månsson, vd för bostadsbolaget Höganäshem.

Han beskriver det nya systemet som ett slags individuell mätning och debitering för sopsortering.

600 kronor per år
Det nya systemet utgår från vad sopsorteringen i genomsnitt brukar kosta – i Höganäshems fall 21 kronor per kvadratmeter och år. Därefter mäts den faktiska ”förbrukningen” i respektive soprum. Skillnaden redovisas på hyresavierna, där sophanteringskostnaden särskiljs från grundhyran.

Höganäshems beräkningar visar att kostnaderna för avfallshanteringen i miljöhus kan variera mellan 8–10 kronor per kvadratmeter och år beroende på hur duktiga hyresgästerna är på att sortera. Detta motsvarar en skillnad på cirka 600 kronor per lägenhet och år.

Källa: Höganäshem och Sabo

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär