Karta visar Göteborgs renoveringsbehov

Hur mycket energi kan vi spara i våra flerbostadshus? Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers har energimodellerat samtliga flerbostadshus i Göteborg.

Kartläggningen som är den första i sitt slag visar i vilka områden upprustningsbehovet är som störst och för vilka bostadsbestånd det går att göra de största energibesparingarna.

Érika Mata, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

– De tekniska och teoretiska möjligheterna att minska energianvändningen i flerbostadshus är stora. Däremot är den faktiska möjligheten mindre känd och renoveringstakten fortfarande långsam, säger Érika Mata, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Lättare att prioritera
I projektet undersöker forskare från IVL och Chalmers den totala energisparpotentialen för samtliga flerbostadshus i Göteborg. Kartläggningen bygger på en metod som definierar vilka renoverings- och tillbyggnadsalternativ som är miljömässigt och ekonomiskt gynnsamma.

– Med tanke på att förutsättningarna för renoveringar varierar stort mellan olika hus behövs en helikoptersyn som pekar ut vilka insatser som gör störst nytta. Det här är första gången forskningen har tagit ett skalbart helhetgrepp, säger Érika Mata.

Störst behov i privata hus
Renoveringsbehov och energisparpotential beror framförallt på husens ålder och ägandeformen.

Bland annat framgår tydligt enligt modelleringen att hus byggda innan 1980 har större renoveringsbehov än äldre hus, som redan har genomgått en eller flera renoveringar. Privatägda fastigheter har generellt större renoveringsbehov än kommunalt ägda.

Studien har finansierats genom Energimyndighetens program E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende. I nästa steg i projektet ska forskarna modellera åtgärder för renovering.

 

För mer info kontakta:
Érika Mata, erika.mata@ivl.se,  tel. 010-788 68 39
Holger Wallbaum, holger.wallbaum@chalmers.se tel. 031-772 19 94

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega