Mer insyn i bygget ger bättre förvaltning

Entreprenörerna tävlade på ett alternativt sätt när Kommunfastigheter i Knivsta ville bygga Högåsskskolan.

Kommunfastigheter i Knivsta började samverka vid ett skolbygge och det funkade så bra att de nu har fem nya samverkansprojekt på gång.

Tomas Lindgren, fastighetschef på Kommunfastigheter i Knivsta.

– Alla vinner på samverkan, säger Tomas Lindgren, fastighetschef på Kommunfastigheter i Knivsta.

Samverkan, eller partnering som det också kallas handlar om att byggherre och byggföretag jobbar tillsammans i öppenhet och mot samma mål. Tomas Lindgren tycker dock ordet partnering kommit att bli byggföretagens ord.

– Vi byggherrar måste erbjuda samverkan så att det blir på våra villkor, säger han.

Tävlade med ”vinstanbud”
När Kommunfastigheter i Knivsta ville bygga nya Högåsskolan i form av ett passivhus fick entreprenörerna tävla på alternativt sätt med ett anbud om vilken vinst de vill säkerställa.

Det fanns ingen procentkoppling mellan omsättning och arvode, den rörliga delen gjordes på löpande räkning och kommunen stod för alla extrakostnader.

– Vi byggherrar tänker ofta att entreprenören ska ta risken. Men då glömmer man att entreprenören då måste ta höjd för detta i sitt anbud. Det kan bli billigare för oss om vi väljer att ta den risken själv i stället – och inget händer, säger Tomas Lindgren.

Budget stämdes av
Budgeten stämdes dock regelbundet av med entreprenören mot gemensamma mål och resultatet blev att slutnotan för passivhuset byggde blev mycket billigare än kalkylerna. Dessutom fick man en byggnad av god kvalitet som blir lättare att förvalta.

Även Skövde kommun har jobbat med partnering/samverkan sedan tio år tillbaka. Men när Kommunfastigheter i Knivsta först tar fram en skiss för sitt projekt tillsammans med de interna verksamheterna bolaget bygger för tar Skövde kommun in entreprenören ännu tidigare.

Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun.

– Vi vet vad vi vill göra och ungefär vad det får kosta och vi vet ungefär verksamhetens innehåll. Sen går vi ut och upphandlar för att tillsammans med entreprenören ta fram program och systemhandling och kalkyler, säger Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun.

Bättre kvalitet
För Ingemar Linusson är det kvalitet som i första hand är anledningen till att man väljer partnering/samverkan.

– Har vi tre olika prislappar är det inte säkert att vi väljer den billigaste, utan vi köper det bästa för att få det förvaltarmässigt bäst i framtiden. Släpper vi iväg kunskapen och låter entreprenören välja vet vi aldrig om vi får ett väldigt billigt alternativ som havererar efter fyra år, säger han.

Tillit är viktigt
Modellen lämpar sig även bra för renoveringsprojekt, tycker fastighetscheferna. En förutsättning för att kunna jobba på det här sättet är dock förtroende.

– Samverkan bygger på öppenhet fullt ut, man måste lita på varandra, säger Ingemar Linusson.

Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.

Tommy Lenberg är vd på Byggherrarna. Han tycker det är väldigt bra att samverkansformerna utvecklas.

– Men det gäller att man som byggherre är medveten om varför man ska samverka och vad man ska samverka om. Samverkan kräver jämbördiga parter med en kompetent beställare som är en tydlig kravställare och har mandat att samverka. säger han.

Många släpper ansvaret
Han ser med oro en tendens att vissa resurssvaga kommuner tror att samverkan betyder att de kan lägga allt ansvar på entreprenören.

– Det är byggherren som har det ytterst ansvaret för projektet och samverkan är ett medel för byggherren att tillsammans med entreprenören sträva mot en gemensam målbild där alla blir vinnare, säger Tommy Lenberg.

Nyligen kom dessutom en ny ISO-standard som kan vara till hjälp vid samverkan, den handlar just om ledningssystem för affärsrelationer i samverkan – ISO 44001.

– Med stöd av den nya standarden kan organisationer på ett strukturerat sätt öka sin förmåga att driva affärsutveckling i samverkan med andra för ömsesidigt värdeskapande och bättre resultat, säger Tommy Lenberg.

Text: Martina Nyhlin
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Fördelar med samverkan

  • En gemensam målbild för samtliga deltagare i projektet.
  • Öppnar upp för erfarenhetsutbyte och innovation
  • Gemensam riskhantering

Nackdelar med samverkan

  • En mindre beställare kan ha svårt att sätta upp en organisation som kan agera i ett större samverkansprojekt.

SKL:s workshop om beställarvänlig samverkan

Nyligen höll SKL ett seminarium om beställarvänlig samverkan där ett antal beställarorganisationer deltog. Dagens spelas in och den som vill veta mer kan läsa här.

Här finns Byggherrarnas checklista för partnering/samverkan

Här finns ISO 44001

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega