Vad blir det för miljöväder?

Foto: Jonas Tobin

Internet of things-projektet Miljöväder har utvecklat smarta sensorer som mäter luftföroreningar och buller samt skickar realtidsdata direkt till mobilen eller datorn.

Efter två års utvecklingsarbete har det Vinnovafinansierade projektet installerat åtta mätinstrument med uppkopplade sensorer i området runt Korsvägen, Gårda och Tingstadstunneln i Göteborg.

Sensorerna mäter halter av kväveoxider, partiklar och buller och ger omedelbar information om aktuella halter i dessa gaturum. Informationen ska göra valet enklare att ställa bilen och istället ta bussen eller cykeln, och därmed minska sin egen och andras exponering för luftföroreningar.

– Det är viktigt för oss att kommunicera miljödata för att synliggöra problemet med luftföroreningar i staden, säger Fredrik Hallgren på IVL Svenska Miljöinstitutet som är projektledare för Miljöväder.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega