Skebo utvecklar dialog med hyresgäster

Foto: Per Strömsbo

Bostadskonsulent Anders Eskilsson på Skebo berättar hur fastighetsbolaget arbetar med ”Synpunktenträffar” för att få ännu bättre kundnöjdhet.

Skebo arrangerar ett antal Synpunktenträffar per år då fastighetsbolaget bjuder in alla på det aktuella området till ett öppet möte med kaffe och dopp. Det finns ingen dagordning eller talare – det är hyresgästerna som sätter agendan med sina synpunkter.

Anders Eskilsson, bostadskonsulent på Skebo.

– Det är viktigt att hyresgästerna får komma till tals. På så sätt får vi veta vad Skebo gör bra och vad vi bör vara rädda om, samtidigt som vi får vetskap om vad vi kan förbättra. Glädjande nog får Skebo en hel del beröm, något som går väl i hand med att vi ligger bra till i undersökningen från Boindex, säger Anders Eskilsson.

Uppföljning med protokoll
Nytt för årets synpunktenträffar är att protokoll sätts upp efteråt i trapphusen, därmed att alla kan se vad som avhandlats på träffen. En annan nyhet är att Skebo tydliggör redan i inbjudan vilka representanter som kommer.

– Synpunktenträffarna uppstod för att vi ville hitta ett forum där vi kom närmare våra hyresgäster och ge dem en chans att framföra eventuella synpunkter under avslappnade former. Det är alltid en härlig blandning av åsikter som brukar dyka upp. Synpunkten är inte till för att klaga på grannarna utan en chans att lyfta de stora frågorna som angår fler människor, säger Anders.

Snabba önskemål
Skebos ledning delges också åsikterna efter mötet via ett protokoll. På så sätt hamnar frågorna direkt hos berörda personer.

– Även om vi vill genomföra så mycket som möjligt, så är inte allt möjligt av ekonomiska skäl. Vissa önskemål går snabbare att uppfylla än andra som kanske kräver ett budgetbeslut, säger Anders.

Förslag blir verklighet
Till det senare hör till exempel byte av ytterdörr som inte är tillräckligt ljudisolerad.

– Nu när Skebo tillämpar nya hyressättningssystemet Poängen blir det lättare att göra mer omfattande förbättringar som till exempel byte av dörrar, säger han.

Tvättbokning i korridoren
Ett annat exempel på förändring är tvättbokningstavlorna som Skebo flyttat ut från tvättstugan, allt för att öka tryggheten för den som tvättar.

– Vi informerades om att en del boende upplever det som obehagligt när det kommer in främmande människor i tvättstugan när de håller på med tvätten. Det kan vara lite skrämmande och därför återfinns alla tvättbokningstavlor numera ute i korridorerna, säger Anders Eskilsson.

 

Tips för bättre hyresgästmöten

  • Skriv i inbjudan vilka representanter som ska vara med på mötet.
  • Protokollför mötena.
  • Sätt upp protokollen i trapphusen efter mötet.
  • Se till att bolagets styrelse får protokollet.
  • Kolla så att frågor från möten hamnar hos rätt personer.
  • Uppfyll snabbt önskemål som är enkla att göra något åt.
  • Skapa inte fel förhoppningar – vissa önskemål tar tid eller är omöjliga att uppfylla.

 

Skebo får högt betyg

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 6 000 lägenheter och ett antal lokaler. Bolaget har hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, småhus, studentbostäder samt vård- och omsorgsboenden.

Den senaste undersökningen av Boindex genomfördes 2014 och visade att 83 procent av hyresgästerna som svarade upplever att de får ett mycket trevligt bemötande av sin bovärd, 76 procent ger Skebo ett bra helhetsbetyg som hyresvärd och 85 procent uppger att de känner sig mycket trygga i sitt boende.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega