Byter till grön el och snålare belysning

Att hyra bikupor är en av de hållbarhetsåtgärder som Riksbyggen rekommenderar sina borättskunder.

Byte till grön el och mer energisnåla ljuskällor är de vanligaste hållbarhetsåtgärderna som Riksbyggens bostadsrättskunder genomfört under fjolåret.

Det ska vara lätt att göra rätt. Riksbyggens enkla miljöidéer underlättar för bostadsrättsföreningarna att i sin vardag bidra till ett mer hållbart samhälle. Riksbyggen samlar sedan 2010 in statistik över vilka hållbarhetsåtgärder som bostadsrättsföreningarna genomför.

– För att verkligen sänka tröskeln delar vi in Riksbyggens miljöidéer i enkel, enklare och enklast. Alla bostadsrättsföreningar kan göra något för att bli mer hållbara och det är fantastiskt roligt med det stora engagemang för hållbarhetsfrågorna som finns ute i föreningarna i dag, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen.

Enkel åtgärd och viktig signal
Byte till ett elavtal som innebär el från förnyelsebara källor toppar listan.

– Det är både en enkel åtgärd och samtidigt en viktig signal till leverantörerna på elmarknaden att föreningarna vill ha ”grön” el, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Byte av tvättutrustning högt upp
– Byte till energisnåla ljuskällor är en enkel åtgärd som ger en stor påverkan i rätt riktning. Det är också därför vi trycker lite extra på dessa frågor i samband ned Belysningsutmaningen som Riksbyggen antog under 2016, säger Mari-Louise Persson.

Att byte av gammal tvätt- och torkutrustning hamnar så högt som på fjärde plats gläder Mari-Louise Persson.

– Gammal tvätt- och torkutrustning är riktiga energitjuvar. En modern tvättstuga använder ofta mindre än hälften så mycket energi som en gammal.

Hela listan över genomförda hållbarhetsåtgärder

  1. Byte till ett elavtal som innebär el från förnyelsebara källor.
  2. Byte till energisnåla ljuskällor.
  3. Utse miljö-/energiansvarig.
  4. Byte av gamla tvättmaskiner och torkutrustning i tvättstugan.
  5. Förbättra skyltningen i källsorteringsrummet
  6. Driftövervakning.
  7. Se över fastighetens energiförsörjningssystem: värme, kyla och ventilation.
  8. Individuell mätning för vatten och el för respektive lägenhet.
  9. Installation av återvinning av värmen från ventilationsluften.
  10. Sätta upp fågelholkar.

 

Riksbyggen har också utökat sin lista över nya miljöidéer:

Sortera ut textilier – istället för att slänga textilier kan vi genom att omhänderta textilierna glädja någon annan samtidigt som vi sparar på naturens resurser.

Anlägga gröna tak – gröna tak är vackra att se på samtidigt som de tillför nyttor som t.ex. fördröjer nederbörd samt reducerar mängden damm och partiklar i luften.

Insektshotell – genom att sätta upp ett insektshotell i trädgården ger du insekter en plats att bo och söka skydd på. I gengäld kommer de att pollinera fruktträd och hjälpa till att bekämpa skadeinsekter.

Hyr en bikupa – bin minskar kraftigt runt om i världen och det är tack vare dem som vi har mat på bordet. Ni kan hjälpa dem med bostäder genom att hyra en bikupa, på så vis är ni med och bidrar till en hållbar utveckling samtidigt som ni får ta del av honungsskörden.

Dela på saker – att dela på saker är ett effektivt sätt att spara på jordens resurser. Istället för att alla har en borrmaskin som endast används 15 minuter under sin livstid kan vi dela på det vi har. Tänk funktion i stället för ägande.

Byt ljuskällor – Innebelysning och Utebelysning – en glödlampa kostar cirka 500 kr mer under livstiden jämfört med en LED-lampa. I dag finns alternativa ljuskällor som använder upp till 80 procent mindre el samtidigt som de kan hålla 15 gånger längre. Vid ett byta till LED-lampor slipper ni byta lampor lika ofta vilket brukar vara extra krånglig när det gäller utebelysning.

Alla miljöidéer finns samlade på Riksbyggens kundwebb. Alla bostadsrättsföreningar som köper förvaltningstjänster av Riksbyggen har tillgång till kundwebben.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega