Validering ska trygga kompetensen i branschen

lena_nyquist_mellan

Lena Nyquist, Fastun.

Fastighetsbranschens valideringssystem, Faval, ska underlätta kompetensförsörjningen i branschen och göra det lättare för nyanlända att få jobb. Dessutom kan de anställdas kompetens dokumenteras.

Sedan någon månad går det att validera de tre yrkesrollerna fastighetsvärd, fastighetstekniker och fastighetsskötare på gymnasienivå genom Fastighetsbranschens valideringssystem, Faval.

– Faval gör det möjligt både att få in nytt blod och trygga kompetensen i branschen, säger Lena Nyquist, chef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Fastun, som utvecklat Faval.

Bedömer kompetensen
Valideringssystemet synliggör och bedömer arbetssökandes och nyanländas kompetens oavsett hur personen skaffat sig den.

Fastighetsföretagen kan med hjälp av Faval även kvalitetssäkra befintlig kompetens hos sina anställda och utveckla den.

Tester och kompetensbevis
Systemet innehåller både tester som talar om vilken nivå personen befinner sig på samt själva valideringen som ger kompetensbevis när man uppfyller branschens krav.

m_mossberg_besk

Mikael Mossberg, projektledare för Faval.

– Valideringen gäller i första skedet yrkesroller på gymnasienivå. Vårt nästa mål är validering av fastighetsskötare, tekniker och värd på YH-nivå, säger Mikael Mossberg, projektledare för Faval.

Testcenter över hela landet
På sikt kan det även bli aktuellt med validering av fastighetsförvaltare.

Fastun tecknar nu avtal med testcenter över hela landet. I dagsläget finns det tre center som kan utföra tester för validering: två i Stockholm och ett i Göteborg.

Text: Hans Hellberg

hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs mer om hur valideringen går till

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega