Prefab för solceller i väggar på gång

Företaget Elementum ska, tillsammans med SP, ta fram en fasadprodukt med integrerade solcellsmoduler i ytterväggselement. Produkten ska bidra till att byggnaden kan bli helt eller delvis självförsörjande på el samtidigt som det utgör en säker fasadbeklädnad och yttervägg.

– Man får en större acceptans från byggföretag och byggherrar om man kan presentera en mer genomarbetad industriprodukt. Man får också en estetiskt tilltalande solelinstallation, säger Peter Kovacs på SP.

– Eftersom detta är en ny teknik och integrerade lösningar i prefab inte finns på marknaden vill vi säkerställa vår produkt med en kunnig och respekterad partner (SP), kommenterar Johan Enberg, affärsutvecklare på Elementum.

Mot bakgrund av EU-direktiven om byggnaders energiprestanda och energieffektivisering, som introducerades 2010 och 2012, skärps kraven på både nya och befintliga byggnader successivt. Det är därmed av största vikt att få fram validerade energieffektiva lösningar med ett rationellt sätt att producera el. Därför väljer SP och Elementum att samarbeta i projektet som delfinansieras av innovationsmyndigheten Vinnova.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega