Modigast vinner medarbetarna

Vi behöver se över vilken kompetens som behövs på lång sikt, bli bättre på att få med aspekter som rör service och digitalisering och kanske även delvis skriva om de kompetensprofiler som finns, säger Mona Finnström.

Vi konkurrerar om personal med branscher som har tydligare identitet, är synligare och jobbar mer systematiskt med kompetensförsörjning. Därför behöver fastighetsbranschen kliva ur bekvämlighetszonen och jobba mer offensivt ihop, anser Fastigos vd Mona Finnström.

Hon känner en stark oro kring hur kompetensförsörjningen inom branschen ska lösas, för attityden ”det löser sig alltid” fungerar inte. Inte den här gången.  Och när bristen på arbetskraft blir för kännbar är risken att kraven sänks, även om det är omedvetet.

– Ju fler som lyfter behovet av utbildning inom fastighetsbranschen och engagerar sig desto bättre. Vi behöver se över vilken kompetens som behövs på lång sikt, bli bättre på att få med aspekter som rör service och digitalisering och kanske även delvis skriva om de kompetensprofiler som finns, säger Mona Finnström.

Kontraproduktiv rekrytering
Jämfört med andra branscher har fastighetsbranschen en hög medelålder och fortsätter att slussa ut medarbetare som går i pension, samtidigt som vi istället för att rikta oss utåt alltför ofta rekryterar internt, av varandra. Här handlar det om att hejda bekvämligheten att rekrytera de som påminner om oss själva.

Det fylls inte på med nytt blod av sig självt konstaterar Mona Finnström och efterlyser framförallt mer mod. Hon nämner media, restaurang och IT som branscher som lockar till sig unga medarbetare som fastighetsbranschen mycket väl skulle kunna vinna. Om de fick upp ögonen för branschen, som än så länge är alltför vag i konturerna för dem.

– Fastighetsbranschens utveckling handlar mycket om att mer mjuk kompetens behövs, om att hitta sin identitet på servicesidan, säger hon.

De stora måste gå först
Mona Finnström nämner Vasakronan och deras tv-reklam på nittiotalet som nådde ut brett och banade väg. Många minns deras kampanj om att husen är viktiga, men att hyresgästerna är ännu viktigare.

– Den delen av fastighetsbranschens identitet, om att fastighetsjobb till stor del handlar om att arbeta med människor, kan bli betydligt tydligare. Här behöver i synnerhet de stora bolagen jobba offensivt ihop för att stärka profileringen.

Språkhinder?
Att rekrytera bredare handlar också om att inte hindras av språkbegränsningar. Andra modersmål är en tillgång, inte minst i kontakten med hyresgäster.

– Senast igår när jag handlade med mig lunch var personalen engelsktalande, inte helt ovanligt inom service. Och varför skulle vår bransch inte kunna vara det? Det absolut bästa sättet att lära sig ett nytt språk snabbt är ju dessutom att komma ut i arbete.

Låta nya medarbetare gå bredvid
Det går till exempel att följa i läkarnas spår, som framgångsrikt fasat in medarbetare genom att de går bredvid. Ett arbetssätt som betalar tillbaka sig. Att ta emot och lära upp praktikanter och lärlingar för framtida behov, att se det som en naturlig del i arbetet, behövs. Mona Finnström nämner Uppsalahem som blivit något av en plantskola.

Utöver att få in nya medarbetare ligger det ett stort arbete i att fortbilda och skapa karriärmöjligheter, till exempel att ge fastighetsvärdar möjlighet att bli förvaltare. Att uppmuntra personer som kommit in i branschen som unga att ta studieledigt. Möjligheterna är många om viljan finns.

Digitalisera tillsammans
Fastighetsbranschen genomsyras också av den pågående digitaliseringen. Enligt Mona Finnström beror trögheten här på hur branschen är organiserad. Den behöver gå samman. Hon nämner bankerna som har kommit långt, även fast de kanske själva inte tycker det, men som stora aktörer och har de större möjlighet att sköta digitaliseringsprocesser var för sig.

– Vi behöver vara osjälviska när vi jobbar för framtiden. Att Fastighetsägarna har anställt en digitaliseringsexpert är väldigt bra och även Sabo tar ett ansvar i de här frågorna. Branschen har allt att vinna på att göra den digitala resan ihop.

Men är inte fastighetsbranschen ganska framåt ändå, trots tröghet på vissa punkter, till exempel med att rekrytera jämställt med många kvinnor på höga positioner?

– Ja, tjänstemannasidan visar framfötterna när det gäller jämställdhet, men på LO-sidan är det katastrof. Dock inte lika uselt som på byggsidan, konstaterar Mona Finnström krasst. Det finns mycket att göra även här.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Mona Finnström, Fastigo
Vd sedan: 2008
Drömjobb som barn: barnsjuksköterska
Drivkraft: skapa nytta och kostnadseffektivitet
Det här behöver fastighetsbranschen mer av: digital teknologi
Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens