145 miljoner till bättre utemiljöer

Boverket har beviljat 145 miljoner kronor till förbättring av utemiljöer i landets socioekonomiskt utsatta områden. Totalt fanns 500 miljoner kronor avsatta för stödet 2017. Ansökningar…


Sök stöd för utsatta områden

Nu har regeringen bestämt reglerna för hur det utlovade miljardstödet till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar ska fördelas 2016. Stödet omfattar 800 miljoner kronor för energieffektiviseringar…


Gör plats för lek!

Så ser Göteborg till att att barnens rätt till lek och utveckling inte hamnar i kläm när bostadsområden förtätas.


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega