Sök stöd för utsatta områden

Nu har regeringen bestämt reglerna för hur det utlovade miljardstödet till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar ska fördelas 2016. Stödet omfattar 800 miljoner kronor för energieffektiviseringar och renoveringar samt 200 miljoner för att förbättra utemiljön.

Fastighetsägare i dessa områden kan ansöka om stöd till energieffektiviseringar om åtgärderna leder till att en byggnads energiprestanda förbättras mer än 20 procent. Stödet beräknas utifrån antalet kilowattimmar som sparas utöver dessa 20 procent.

De kan också söka stöd för 20 procent av kostnaden för omfattande renoveringar. Detta stöd går till hyresgästerna i form av hyresrabatter under en sjuårsperiod. Hyran förhandlas och sätts som vanligt men genom stödet får hyresgästerna rabatt.

Utemiljöstödet, som presenterades i maj, ska gå till åtgärder som förbättrar livskvaliteten i de berörda bostadsområdena. Syftet är att de ska bidra till aktivitet och social gemenskap genom att skapa attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer.

Stödet för energieffektivisering och renovering träder i kraft den 1 oktober 2016. Stödet avseende upprustning av utemiljöer trädde i kraft den 1 juli. Läs mer på www.regeringen.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega