Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Ny version av Boverkets byggregler

Nu finns en ny uppdaterad version av Boverkets byggregler. Här finns en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2017:5, BBR 25, som trädde i kraft den 1 juli 2017.

Utgåvan BBR 25 innehåller förutom den uppdaterade versionen av Boverkets byggregler även en övergripande läsanvisning och ett sakordsregister. BBR 25 finns både som tryckt bok och e-bok på Svensk Byggtjänst.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega