Heimstaden och Skåne Stadsmission inleder ett samarbete

Heimstaden fördjupar sitt sociala ansvarstagande genom att inleda ett samarbete med Skåne Stadsmission inom ramen för Barns Bostad Först. Samarbetet möjliggör en trygg och långsiktig boendelösning för barnfamiljer som befinner sig i en hemlöshetssituation.

Heimstaden verkar för att bygga inkluderande och välmående lokalsamhällen samt att lösa samhällsutmaningar såsom bostadsbrist, utanförskap och otrygghet. Samarbetet med Skåne Stadsmission är i linje med denna ambition.

Skåne Stadsmission identifierar och stöttar strukturellt hemlösa barnfamiljer i processen med att nå en varaktig och självständig boendelösning med ett förstahandskontrakt. För att kunna bedriva detta initiativ behöver Skåne Stadsmission stöd från olika fastighetsägare.

Samarbetet utgår från modellen Barns Bostad Först, som tagits fram av Skåne Stadsmission och Rädda Barnen. Modellen syftar till att sänka trösklarna till bostadsmarknaden för strukturellt hemlösa barnfamiljer.

– Vi är måna om att bidra till en positiv samhällsutveckling och stötta individer som av olika anledningar har svårt att få en bostad. I det här samarbetet ger vi inte bara en barnfamilj tak över huvudet, utan också ett förstahandskontrakt och möjlighet till ett självständigt liv i Malmö, säger Annicka Jörgensen, hållbarhetschef Heimstaden Sverige.

– Allt från utbildning till sociala nätverk och en meningsfull fritid påverkas när ett barn inte har ett varaktigt hem. Vi är därför glada att Heimstaden vill kroka arm med oss och bidra till en mer medmänsklig bostadsmarknad genom att stötta Barns Bostad Först, säger Rakel Thunander, enhetschef, Skåne Stadsmission.

Skåne Stadsmission ansvarar för rekrytering, urval och matchning av barnfamiljer, samt erbjuder behovsanpassat stöd till de familjer som får en lägenhet inom modellen Barns Bostad Först. Familjen får även basbehovsstöd genom exempelvis kläder och skor, samt att handla subventionerad mat på Skåne Stadsmissions sociala matbutik.

Inom ramarna för Heimstadens Nollvision mot vräkningar 2030, tas det också särskild hänsyn till om det finns barn i bostaden. Läs mer om Heimstadens sociala hållbarhetsarbete här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega