Den blomstertid nu kommer

Porträttfoto: Eva Malmsten

Mari-Louise Persson slår ett slag för biologisk mångfald – som en naturlig del av fastighetsförvaltningens underhållsplan. Plantera träd som ger skugga och dämpar skyfall, anlägg odlingslådor och klimatanpassa fastigheterna, är några tips hon ger.

En isande kylig april byts tvärt mot gassande vårsol när maj tar vid och på bara några veckor har grå taniga träd gått till lummiga blomstrande tillhåll för humlor, bin och andra småkryp. Lika överraskande varje år som när första snön kommer och vinterdäcken saknas och lika ivrigt som barnen sliter av papperet på julafton efter lång dags väntan, lika burdust kastar vi in vinterjackorna i garderoben och sätter oss leende på balkongen och njuter.

Men träden och de blommande buskarna har fler nyttor än att hälsa vår och glåmiga vintermänniskor välkomna ut. De håller samman jorden, tar hand om skyfall, skuggar och håller temperaturen nere i samband med värmeböljor och den dagen de inte orkar mer kan de bidra till kompost eller värme i våra hus. Under sin livslängd huserar de även mängder av småkryp och bidrar till den biologiska mångfalden på flera sätt.

Små åtgärder gör skillnad
Frågan om biologisk mångfald syns i allt fler sammanhang och både stora och små åtgärder gör skillnad. Skötsel av gårdar och utemiljöer är en stor del av fastighetsförvaltarens arbete och är en av de frågor som engagerar de boende mest. Vem har inte hört grannar förfasats över ogrästillväxt eller nedtagna gamla träd på gården? Och som fastighetsförvaltare kan vi göra stor skillnad genom att tipsa fastighetsägaren om lämpliga åtgärder som ofta kan genomföras tillsammans med andra åtgärder.

Detta kan ni göra
Något enklare åtgärder kan vara att plantera nya träd eller ta väl hand om de som finns, låta delar av gräsmattan bli en äng och anlägga odlingslådor för de boende som på köpet lär känna sina grannar bättre. I samband med större projekt som till exempel dränering eller byte av kulvertar där delar av gården grävs upp finns ännu större potential. Både att ta hand om och bevara befintliga växter, men även att tänka nytt och utöka den biologiska mångfalden och klimatanpassa fastigheten och göra den mer tålig för framtida skyfall och värmeböljor. Kanske anlägga en damm där vatten kan samlas upp vid större skyfall, se till att marken inte lutar in mot fastigheten och att det inte finns sprickor eller andra öppningar i fasaden där vattnet kan rinna in.

Bör ingå i underhållsplanen
När vi tar fram en underhållsplan för våra fastigheter är det viktigt att inkludera fastighetens gårdar eller ta fram en separat plan. På så sätt kan vi säkerställa en långsiktig förvaltning med framförhållning och goda möjligheter att få gårdar som både är enkla att sköta och bidrar med fler blommor och bin som räcker hela säsongen.

Kanske är det också läge att anlägga en nattrabatt med blommor som lyser upp under natten och lockar till sig de insekter som trivs bäst i mörkret.

Håll koll på skötsel
Så ut i naturen och inspireras av bin och blomstrande träd och rabatter men kom också ihåg att prata med dem som tar hand om skötseln av gårdarna. Vissa växter må vara vackra att se på, men kan kräva desto mer när det kommer till att hålla efter dem och håll ett extra öga på invasiva växter som riskerar att ta över.

En prunkande sommar önskar jag er alla!

Mari-Louise Persson
Miljö- och energichef på Riksbyggen

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega