Stena Fastigheter tar hjälp av rymden för att utveckla boende

Stena Fastigheter tar hjälp av forskning från rymdföretaget I.S.A.A.C. för att finna lösningar på branschutmaningar. Resurser har lagts på forskning och innovationer kring boende och byggande i rymden – de kan bidra till framtida boende på jorden.

En bransch som ständigt stämplats som ”framtid” är rymdindustrin där mycket av dagens mest intressanta innovationer kring miljö, teknik och affärer blir till resultat av enorma forskningsinsatser.

Stena Fastigheter hoppas att lösningar och idéer från rymden kan komma hela fastighetsbranschen till del så småningom. Enorma resurser har lagts ned på forskning och innovationer kring boende och byggande i rymden som nu kan komma att bidra till hur vi bor inom en snar framtid på jorden.

– Vi letar alltid efter de bästa lösningarna för oss och våra kunder, både när det gäller livet i vardagen och nya tjänster. När vi insåg att I.S.A.A.C. kan erbjuda ingångar till rymden så förstod vi också att en helt ny palett av användbar kunskap kan komma Stena Fastigheter till godo. Klart vi vill öppna den dörren, säger Cecilia Fredholm Vaarning, Chef Hållbara affärer på Stena Fastigheter.

Rymden kan ge svar
Ur befintlig, men inte alltid synlig, rymdkunskap letar nu I.S.A.A.C. alternativa och innovativa svar på frågor som: Finns alternativ till dagens vitvaror, för minskad klimatpåverkan? Hur minska vattnet som spolas ut i köksvask, dusch och toalett? Vilka förändrade sociala beteenden kan ge ökade hälsoeffekter i bostäder/områden? Och så vidare. Rymden har flera intressanta svar som kommer att presenteras av I.S.A.A.C. och Stena Fastigheter.

– S.A.A.C. arbetar med att sprida rymdkunskap för att lösa affärs- och miljöutmaningar på jorden och då krävs det att vi samarbetar med jordens mest vågliga och framsynta bolag. Stena Fastigheter är ett sådant bolag och vi ser fram emot innovationsresan vi nu gör tillsammans, säger Mattias Hansson, VD för I.S.A.A.C.

Nu träffar Stena Fastigheter, i ett arrangemang av I.S.A.A.C., representanter från den europeiska rymdorganisationen ESA i Stockholm, för att ytterligare fördjupa sig i vilka lösningar och innovationer från rymden som passar Stena Fastigheter bäst.

Källa: I.S.A.A.C.

I.S.A.A.C.

I.S.A.A.C. står för International Space Asset Acceleration Company AB.
Man söker fler aktörer från alla branscher som vill testflyga vad rymden kan ge i form av skräddarsydda affärsutvecklande lösningar med innovativ potential.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega