Einar Mattsson + Stockholms Stadsmission = Bostad först

Pernilla Parding, Stockholms Stadsmission och Martin Fors, Einar Mattssons fastighetschef

Einar Mattsson samarbetar med Stockholms Stadsmission i modellen Bostad först. Hemlösa personer med psykosocial problematik får bostad med extra boendestöd för att på sikt kunna ta över hyreskontraktet. Och modellen fungerar – upp till 80 % bor kvar.

Stockholms Stadsmissions förmedlar bostäder enligt Bostad först-modellen till barnfamiljer, unga vuxna, ensamstående föräldrar och äldre som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden av egen kraft.

– Att få en bostad är helt avgörande för att få en stabilare tillvaro. Genom Stockholms Stadsmission och Bostad först-modellen stöttar vi de boende hela vägen, utifrån de behov de har. En del behöver mer, andra nästan inget stöd alls. Det gör vi bland annat med trygghetsteam på kväller och helger, beredskapstelefon dygnet runt och kundservice, dagtid. Vi är väldigt glada för samarbetet med Einar Mattsson och hoppas att fler fastighetsägare ser potentialen i att arbeta mer aktivt med till exempel Bostad först i sitt hållbarhetsarbete, säger Pernilla Parding, programansvarig Socialt Hållbara Bostäder på Stockholms Stadsmission.

Bakomliggande komplex problematik
Ofta kan det vara svårt att ta sin in på bostadsmarknaden på grund av låg inkomst, kort kötid eller avsaknaden av eget kontaktnät som kan hjälpa till. Bostad först-stöd sätts in om den enskilda hyresgästen har en komplex problematik utöver hemlöshet, och har behov av stöd för att kunna bo bra och bo kvar. 

 – Vi har redan förmedlat den första bostaden. Jag fick ett stort förtroende för Stockholms Stadsmission och Bostad först. Enligt modellen får hyresgästen stöd så länge det behövs, även då de fått sitt förstahandskontrakt. Då klarar fler av övergången från att vara andrahandshyresgäst till det egna förstahandskontraktet. Stockholms Stadsmissions ständiga närhet är också en viktig faktor för att grannarna i huset kan känna sig trygga, säger Einar Mattssons Fastighetschef Martin Fors. 

Avsiktsförklaringen tecknades mellan Einar Mattsson Fastighets AB och Stockholms Stadsmission under augusti 2022. Einar Mattsson har sedan tidigare även ett avtal om sociala bostäder med Stockholms stad. 

Källa: Einar Mattsson

Om Bostad först-modellen

Tanken är att deltagaren i Bostad först ska bo på samma premisser som vilken hyresgäst som helst. Därutöver har de en individuell handlingsplan och regelbunden kontakt med Bostad först-teamet. Modellen som ursprungligen kommer från USA rekommenderas av Socialstyrelsen och används som nationell strategi mot hemlöshet i Finland. 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega