Välkomnande miljö och valfrihet viktigast i framtidens flexibla kontorsliv

Stockholmarna gillar kontoret. Tre av fyra har en positiv känsla inför att arbeta på kontoret en vanlig arbetsvecka. Det visar Fastighetsägarna Stockholms nya rapport ”Kontoret, hemmet och jag”. En majoritet skulle tacka nej till ett jobb utan möjlighet till visst hemarbete.

Rapporten ”Kontoret, hemmet och jag” bygger på enkätsvar från 1000 personer med kontorsarbete mellan 25 och 65 år i Stockholms län. Frågorna handlar om hur de ser på kontorslivet och vilka attityder, beteenden och förväntningar de har.

– Vi gillar kontoret, men vi kommer inte tillbaka per automatik. När restriktionerna lättar behöver fastighetsägare tillsammans med sina kontorshyresgäster utveckla kontorsmiljöer som får oss att hitta tillbaka till kontoret. Det kommer att behövas för att återskapa aktiviteten i städer och i verksamheter som handel och restauranger, säger Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

En stor majoritet anser att det ska vara upp till medarbetaren själv att avgöra om hen jobbar bäst hemma eller på kontoret. Samtidigt tycker sju av tio att det är viktigt att arbetsplatsen har en tydlig policy för vad som gäller för hemmajobb.

Behovet av den sociala interaktionen är det som flest anger som skäl till att åka till kontoret om valet står fritt. Tre av fyra svarar att det bästa med kontoret är att träffa kollegorna. Det vi saknat mest handlar om social interaktion, spontana samtal och möten samt att kunna stämma av småsaker med kollegorna.

En majoritet av stockholmarna tycker att området och utbudet runt kontoret är lika viktigt som själva lokalerna. De som jobbar i Stockholms city uppskattar utbudet i form av restauranger och serviceställen i närheten av kontoret i högre utsträckning än de som jobbar i övriga delar av regionen.

‑ Kontorets läge handlar inte bara om tillgängligheten. En majoritet anser att området säger något om arbetsplatsens identitet. Här finns en möjlighet för fastighetsägare att påverka attraktiviteten genom att arbeta aktivt med utbudet och vilka verksamheter som finns i anslutning till kontoren, säger Helena Olsson.

Sammanfattningsvis visar rapporten att det fysiska kontoret har stor betydelse. Varannan person skulle aldrig tacka ja till ett jobb utan att ha sett kontoret. Och om vi får drömma fritt, så är en välkomnande atmosfär vad vi helst önskar av framtidens kontor.

Källa: Fastighetsägarna

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega