5G ryggraden i framtidens digitalisering

Wi-Fi har dominerat inomhusnäten och nu kommer 5G. En standard som utvecklas och kommer att påverka framtida investeringsbeslut. Därför blir 5G ryggraden i framtidens digitalisering.

Mobiltelefonen var revolutionerande redan när den kom på 80-talet. Möjligheten att tala i telefon utomhus förändrade våra liv. Mobiltelefonen har med åren blivit allt smartare och har följt med oss inomhus genom decennierna. Vi tillbringar 80-90 procent av vår tid inomhus. Mobiltelefonen används som väckarklocka av de flesta av oss och är bokstavligen med oss hela vår vakna tid.

Därför ökar mobiltrafiken. I Sverige är mobildatatrafiken ständigt på väg upp. Med en fördubbling var tredje år måste mobilnäten byggas ut kontinuerligt. Dels med fler master. Dels med master som får högre kapacitet.

Kapacitetsförbättring av nätet
5G som nu introduceras ska i första rummet ses som just en kapacitetsförbättring av nätet. 4G räcker inte längre till. Genom att vår användning omfattar mer bild och video, ökar också våra förväntningar på bildkvalitet och snabbhet.

Något som 5G är bra på att leverera. Den snabbare radiofrekvensen kan alltså leverera mer mobildata till allt fler användare och hyresgäster.

Fungerar bättre inomhus
Det finns en fysikalisk hake. Våra byggnader blir alltmer energieffektiva – med metallfolie i väggarna och med energifönster, som på ett effektivt sätt håller både kylan och radiovågor ute. Med ökande frekvenser i mobilnäten kommer vi allt närmare den oundvikliga sanningen. Vi kommer att behöva 5G också inne i våra byggnader.

Den naturliga reaktionen är att det duger med det Wi-Fi-nät som vi redan har inomhus. För fastighetsägare är det ändå rimligt att reflektera över fördelarna med att istället gå över till 5G inomhus.

Beakta inför investeringsbeslut
De tekniska standarderna utvecklas och påverkar framtida investeringsbeslut. Det är två aspekter som vid första anblicken talar till 5G-teknikens fördel:

  1. För det första erhålls högre End-to-End-säkerhet med 5G. 5G-tekniken har en dedikerad frekvens och en kryptering över hela nätet. Wi-Fi tekniken erbjuder utmärkt säkerhet i byggnaden men det behövs kompletterande tekniklösningar för att skapa säkerhet ihop med angränsande systemdelar.
  2. För det andra erhålls längre batteritider för den sensorteknik med 5G som inom några år kan användas för att koppla fastighetsteknik utan signalkabel. Sensorer för 4G och 5G ger en mer energieffektiv radio än vad Wi-Fi 6 kan erbjuda. 10 års batteritid för 5G ska jämföras med 1 års batteritid för Wi-Fi. För en fastighetsförvaltning kommer batteridrivna sensorer utan signalkabel att möjliggöra nästa stora hållbarhetsförbättring – förutsatt att batteritiderna kan maximeras.

Ryggraden i digitalisering
Det är utvecklingen av 5G-standarden som visar att 5G blir ryggraden i framtidens digitalisering. Release 17 av 5G-standarden lanserar redan till sommaren 2021 en koppling till angränsande digitala ekosystemen Wi-Fi, internet, satellit, drönare och broadcasting.

Vi tillbringar drygt 80 procent av vår tid inomhus. Behovet av mobildata fördubblas vart tredje år. Leverantörer av laptops och paddor inkluderar nu 5G chipsets i sina produkter. Inomhusnäten blir därför strategiskt viktiga för alla fastighetsbolag. Jämförelsen visar att det inte är en självklarhet att klamra sig fast vid Wi-Fi-näten.

Jan Danielsson och Bengt Simonsson

Jan Danielsson och Bengt Simonsson är projektledare för projektet 5G i byggnad som startade på Campus KTH i december 2018. Bägge författarna har mångårig industriell erfarenhet. Jan Danielsson har varit verksam inom telekom sedan 1978.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega