Riksbyggen kritiska till slopat producentansvar för returpapper

 

Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Regeringen föreslår att producentansvaret för returpapper ska upphöra och att kostnaden för hanteringen ska täckas via avfallstaxan och därmed landa på de boende, istället för som sig bör hos producenterna. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och förvaltar bostäder som över en halv miljon människor bor i.

– Riksbyggen är starkt kritiska till avskaffande av producentansvaret för returpapper och avstyrker förslaget i sin helhet. Skälen är huvudsakligen miljömässiga samt att kostnaden drabbar de boende istället för producenterna, säger Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen.

Remisstiden gick ut i fredags och det har inkommit många svar som är kritiska till ett upphävande av producentansvaret och den viktiga miljöprincipen att förorenaren betalar (polluter pays principle).

Det som föreslås i promemorian:

  • Går helt emot den miljörättsliga principen, att det är förorenaren som ska betala, Polluter Pays Principle
  • Innebär att ett viktigt incitament till att nå nationella miljömål och Agenda 2030 tas bort
  • Riskerar ett ökat uttag av jungfrulig råvara från skogen och påverka den biologiska mångfalden
  • Innebär en risk att Sverige inte når uppsatta återvinningsmål samt att papper eldas upp istället för att materialåtervinnas
  • Innebär att incitament för produktutveckling och cirkulär ekonomi tas bort
  • Innebär ökade kostnader för hushållen samt att kostnaderna landar på hushållen och de boende istället för hos producenterna där de bör ligga
  • Kan leda till sämre servicegrad för boende och innebär en risk för att det blir svårare att sortera rätt

– Det är anmärkningsvärt att regeringen tagit detta inriktningsbeslut utan en ordentlig utredning och konsekvensanalys samt utan dialog med berörda parter, förutom medie- och tryckeribranschen. Åtgärden bidrar inte på ett effektivt sätt till syftet att stödja journalistikens ekonomiska villkor. Riksbyggen förväntar sig att regeringen omprövar sitt tidigare inriktningsbeslut. Gör om, gör rätt och behåll producentansvaret, säger Karolina Brick.

Källa: Riksbyggen

 

Bli den första att kommentera "Riksbyggen kritiska till slopat producentansvar för returpapper"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega