Brf:er slösar bort miljoner

Teknikutveckling och innovationDålig planering och bristande underhåll kostar Sveriges bostadsrättsföreningar miljontals kronor om året. SBC ger råd om hur problemet kan undvikas.

Under 2019 hade de ca 4 000 föreningar som SBC Sveriges Bostadsrättscentrum förvaltar lagt ned mer än 490 miljoner kronor på oförutsedda reparationskostnader. Kostnader som med rätt planering och löpande underhåll hade kunnat undvikas.

I sin planerade årsbudget hade de bostadsrättsföreningar som SBC förvaltar avsatt drygt 41 miljoner kronor för VVS-arbeten. Men den faktiska kostnaden för hela året uppgick till 102 miljoner, vilket är mer än dubbelt så mycket som budgeterat.

Akuta åtgärder kostar
Sammanlagt har föreningarna spenderat över 490 miljoner på oförutsedda kostnader. När dessa kostnader inte finns med i budgeten kan det slå hårt mot bostadsrättsföreningen. Något som i sin tur drabbar bostadsrättsägarna som gemensamt står för ekonomin.

– Det kostar alltid mer att vidta akuta åtgärder när skadan väl är skedd än att ha med kostnaden i en långsiktig planering och utföra åtgärderna under planerade former. Ett exempel kan vara om ett avloppsrör skulle spricka. Det kräver ofta mer än bara ett byte av röret, i värsta fall kräver det även sanering – en kostnad som helt hade kunnat undvikas med en underhållsplan där renovering och kostnader planeras, säger David Jost, gruppchef för projektledning på SBC.

Vad ska ingå i planen?
Varje bostadsrättsförening bör ha en underhållsplan som innefattar vad som ska åtgärdas men också en flerårsbudget som redogör hur det ska finansieras, skriver SBC.

I underhållsplanen ska det på ett enkelt sätt gå att se vad som kan komma att behöva bytas ut eller renoveras i fastigheten och när i tiden åtgärden bör utföras. Det gör det enklare för bostadsrättsstyrelsen att upprätta en budget och få en helhetssyn av fastighetens underhåll på sikt.

Påverkar marknadsvärdet
Om en bostadsrättsförening inte har kontroll på renoveringar och underhåll kan det innebära plötsliga och oförutsägbara utgifter som i sin tur kan resultera i att månadsavgifterna måste höjas.

Blir avgiften högre kan även marknadsvärdet på lägenheten påverkas negativt. Något som med rätt projektledning kan undvikas.

Planera på 30–50 års sikt
– I en underhållsplan tar SBC fram kostnaderna för utbyten och renoveringar på 30–50 års sikt, vilket gör att man kan beräkna en årlig kostnad att ha med som underlag när man sätter budgeten. Stora renoveringar som tak-, fasad-, fönster-, och balkongunderhåll samt stambyte är kostsamma. Dessa tar lång tid i anspråk men med rätt planering behöver det inte påverka de boende allt för mycket, säger David Jost.

Källa: SBC Sveriges Bostadsrättscentrum

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega