Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens

Mentorskap en vinst för båda parter

Både Jeanette Sällström och Sebastian Tenenbaum talar engagerat och entusiastiskt om mentorprogrammet och tycker att alla som funderat på att gå eller ta rollen som mentor ska våga.

Tredje året på Malmö Universitets Fastighetsföretagarprogram erbjuds studenterna att delta i ett mentorprogram. Åtta ämnesstyrda träffar från september till maj. Ett guldkoncept, tycker adepten Sebastian Tenenbaum. Spännande och speciellt att kunna hjälpa till, säger mentorn Jeanette Sällström.

– Jag är uppväxt med fastigheter eftersom mina föräldrar förvaltat en del, men har själv främst arbetat inom sälj. Att jag valt fastighetsbranschen beror på att jag vill jobba i en miljö med längre kundrelationer, berättar adepten Sebastian Tenenbaum.

När den här intervjun genomförs arbetar han som husvärd på MKB i området Lorensborg och är precis klar med sin kandidatexamen i Fastighetsvetenskap, med inriktning mot fastighetsföretagande.

– Min yrkesmässiga målbild är att kunna kombinera det humana och det fysiska. Att göra fastighetsägaren nöjd, hyresgästen nöjd och miljön nöjd, en win win win-situation. Ett område som jag tycker är väldigt intressant är energieffektivisering och till exempel solceller, berättar han.

Sebastian Tenenbaum är en av de 25 adepter som nyligen genomfört det mentorprogram som erbjuds alla som går tredje året på Fastighetsföretagarprogrammet. Syftet med programmet är att stödja studenternas yrkesmässiga utveckling, att skapa goda kontakter mellan studenter och yrkesliv samt att stödja den personliga utvecklingen för både mentorer och adepter.

Adeptens förväntningar
Programansvarig på universitetsutbildningen, Ann-Charlotte Lyvall, har även varit med att utforma upplägget för mentorprogrammet och är delaktig i matchningen mellan adepter och mentorer. I de flesta fall är mentorerna från Centrum för Fastighetsföretagandes, CFFF:s medlemsföretag.

– Jag lämnade in cv, personligt brev och hade ett möte med Ann-Charlotte om vilka förväntningar jag hade och inom vilket område av branschen jag önskade en mentor och så, det var bra, säger Sebastian Tenenbaum och fortsätter:

– Mentorn som jag fick, Petra Wahlström, är fastighetsutvecklare på Lidl och har känts helt ”rätt” för mig. Hennes profil och våra personligheter funkade bra ihop, vi fick god kontakt från början.

Lyssna och känna in
Han betonar att mentors förmåga att verkligen lyssna behövs för att mentorskapet ska bli lyckat.

– En mentor behöver lyssna in vad adepten vill ha svar på och ”känna in” situationen under mentorsamtalen. Inte bara köra på om det generella; ”såhär funkar branschen”.

– Men det viktigaste för mig handlade ändå mycket om att få större inblick i fastighetsbranschen, att få den genom någon som kommer direkt därifrån och kan ge ett helhetsperspektiv. Och jag ville främst veta mer om just området fastighetsutveckling, vilket ju passade bra.

Vitt skilda mentorskap
Jeanette Sällström, Retail Leasing Manager på Atrium Ljungberg, är en av de 25 mentorer som engagerat sig i mentorprogrammet. Hon har varit med sedan det startade för fem år sen och beskriver fem helt olika mentorskap.

– Det har blivit fem adepter på fem år och när jag ser tillbaka har uppgiften sett väldigt olika ut, från att bygga självkänsla till att guida och hjälpa till att landa högt flygande planer.

Brygga broar mellan bransch, utbildning och stad
Jeanette Sällström var själv med och tog fram delar av Fastighetsföretagarprogrammet och gästföreläser där inom ämnet service management sedan tolv år.

– Jag har alltid brunnit för service management och det är lika roligt att föreläsa varje gång. När Ann-Charlotte, som är programansvarig, bollade med mig om det inte borde finnas ett mentorskap kopplat till utbildningen så kunde jag verkligen bara hålla med!

– Vi behöver ju bygga broar mellan utbildningsväsende, fastighetsbranschen andra aktörer i staden och så vidare. ”Hur får vi bättre samförstånd?” är en fråga som ständigt är aktuell och mentorprogrammet är ett sätt att mötas.

Strukturen
Adepter och mentorer träffas vid åtta tillfällen från september till maj, då olika på förhand bestämda ämnen tas upp. I januari genomförs även en träff i helgrupp och i samband med avslutningen i maj ses alla och en skriftlig utvärdering görs.

Sebastian Tenenbaum beskriver upplägget som ”organiserat, men avspänt”. Jeanette Sällström beskriver det som ”ganska styrt” och berättar också att det finns praktiska förhållningsregler, att inte ha några träffar i röriga miljöer till exempel, inga möten på caféer eller liknande.

Inga caféer, inga anteckningar
– Jag som mentor får heller inte anteckna någonting, utan kan ha full närvaro i stunden, styr samtalet och de reflektioner som görs stannar mellan oss, det fastnar inte på papper. En läxa som jag alltid ger är att adepten ska lista sina styrkor, berättar Jeanette Sällström.

– Svagheter är vi alltför medvetna om. När det gäller styrkorna så uppmuntrar jag till att para ihop en styrka med ett önskemål från en potentiell framtida arbetsgivare. Att hitta önskemålet i annonsen och ge exempel utifrån sin styrka, här i ligger matchningen.

Jeanette Sällström lyfter fram den personliga utvecklingen och personliga insikter som en betydande del att fokusera på under mentorsamtalen.

– Det handlar om hur du uppfattas och det är jätteviktigt i det framtida yrkeslivet. Hur du agerar och pratar. Säger adepten ofta ”man” och ”liksom”? Jag vill förmedla att det är viktigt att vara ”jag”. Vara medveten, ta ansvar och stå för det Du säger.

– Det är spännande att höra vad personen vill och brinner för, hur de ser på sitt framtida arbetssätt. Vi arbetar även med att ta fram ett riktigt bra personligt brev och ett cv som sticker ut, som inte är för generiskt.

Sen då?
I maj var det avslutning för den senaste kullen adepter och dess mentorer. Mentorskapet löses upp, men visst kan det också fortsätta utanför programmet.

– Jag är alltid väldigt öppen med att ”jag finns alltid tillgänglig för dig om du har frågor eller om det är någonting du undrar över”. Jag lägger över det på adepten, om hon eller han vill hålla kontakt eller i något skede behöver mig så är det självklart, säger Jeanette Sällström.

Hon berättar samtidigt att hon från en tidigare adept fått sms med texten ”jag har fått drömjobbet!”, en annan adept träffar hon numera någon gång per år i jobbsammanhang, en tredje har senare bett om stöttning i jobbsökandet och en fjärde har hon inte hört något av. Att ses ute i arbetslivet beskriver hon som extra kul, för det är ju just blivande branschkolleger som adepterna ska bli.

Kan rekommendera att ta uppdraget
Att det finns en genomtänkt struktur och tydliga förväntningar tycker Jeanette Sällström är grundläggande för att kunna göra ett bra jobb som mentor.

– Jag fick faktiskt frågan av en av mina adepter ”men får Du ut något av detta?” Och visst ger det mycket tillbaka! Mina adepter har varit mellan 23 och 27 år, det är spännande och speciellt att kunna hjälpa, stötta och påverka unga människor.

Både Jeanette Sällström och Sebastian Tenenbaum talar engagerat och entusiastiskt om mentorprogrammet och tycker att alla som funderat på att gå eller ta rollen som mentor ska våga.

– Jag har själv pratat med kursare i andra kullar och uppmuntrat dem att hoppa på mentorprogrammet sista året, fler behöver förstå hur bra det är! Och vi som gått det kan ju verkligen ge facit på att det är så, konstaterar Sebastian Tenenbaum och fortsätter:

– Det är ett guldkoncept eftersom det inte ingår praktik i själva utbildningen, och eftersom alla heller inte sommarjobbar inom fastighetsbranschen. Mentorprogrammet är ett bra sätt att få praktisk koll.

Kanske er nästa medarbetare?
Sebastian Tenenbaum blickar nu framåt. Han drömmer om att jobba med digitalisering, med teknisk fastighetsutveckling och sneglar främst åt det kommersiella hållet, men kan också tänka sig bostadshyresmarknaden.

I höst reser han till Kanada, men i januari 2020 väntar en flytt till Östersund. Sebastian Tenenbaum hoppas hitta en arbetsgivare i Östersundstrakterna. Kanske behövs han hos er?

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Råd till blivande mentor

Jeanette: Överväger du att ta dig an rollen som mentor – se till att det finns en genomtänkt struktur och tydliga förväntningar, så att du vet vad du ska bidra till.

Sebastian: Lyssna in vad adepten vill ha svar på, kör inte bara på om ”såhär funkar branschen”. Lyssna in och känn av.

 

Centrum för Fastighetsföretagande, CFFF vill skapa ett nytt och tvärvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling inom fastighetsföretagande i Öresundsregionen. Föreningen startades år 2000 i samverkan med fastighetsbranschen, Malmö Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Syftet är att skapa en dynamisk miljö där olika vetenskaper, erfarenheter och perspektiv möts.

Läs mer om Fastighetsföretagandeprogrammet vid Malmö Universitet

Kontakta ann-charlotte.lyvall@mau.se om du vill veta mer om mentorprogrammet eller är nyfiken på att bli mentor.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Mentorskap en vinst för båda parter"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega