Logga in  |  Annonsera  |  Tipsa oss  |  Om oss  |  Kontakt

Så skiljer sig driften i fastighet med solceller

Hur påverkas driften i en fastighet när man installerar solceller? Karl Samuelsson, energi- och driftingenjör på Telge Fastigheter, delar med sig av sina erfarenheter.

Telge Fastigheter började med solceller 2015 då en pilotanläggning installerades på taket till huvudkontoret. Vid årsskiftet kommer bolaget ha 23 solcellsanläggningar på taken till kommunala byggnader som bolaget äger, utvecklar och förvaltar.

– Vi handlar upp enligt LOU och en lärdom är att det är viktigt med korrekta funktionskrav, säger Karl Samuelsson.

Han menar att det egentligen inte är så stor skillnad mellan att drifta en fastighet med solceller och en fastighet utan solceller. Men det finns några saker som man måste tänka på.

Inte fylla taken
– Vi har lärt oss att vi inte ska vara alltför giriga och fylla taken med solceller. Man måste kunna göra vanligt underhåll och röra sig på taken för att arbeta med till exempel kablar, takbrunnar, ventilation.

Telge Fastigheter har solcellsanläggningar på både platta och lutande tak. På tak som lutar mindre än sex grader står normalt solcellspanelerna löst på taket och hålls på plats med ett barlast- eller viktat system. På tak som lutar mer än sex grader sitter panelerna fast i taket.

Avstånd till snörasskydd
Karl Samuelsson påpekar att avståndet till snörasskydd på taket är viktigt att tänka på när man installerar panelerna.

– Man får inte bygga solceller för nära snörasskydden, så att funktionen sätts ur spel. Vi ska ha minst en meter. Då kan vi även gå längs takkanten. Man måste tänka på att man ska kunna beträda taket.

Telge Fastigheter är extra noga med konstruktionsberäkningen där en viktig del är snölastberäkningen för taken eftersom bolaget installerar solcellsanläggningar på förskolor, skolor, idrottshallar, museer och andra kommunala byggnader.

Snö och smuts
– Vi är jättenoga med säkerheten. Ett bra tips är att man tidigt kollar taket innan man installerar solceller. Innan vi går ut med en upphandling gör vi en alltid en konstruktionsberäkning.

Tak som inte klarar stora snömängder måste kunna skottas av. Då gäller det att planera gångar för takskottarna. Men de flesta av Telge Fastigheters tak behöver inte skottas, utan snön får ligga kvar.

Att solcellerna täcks av snö på vintern påverkar inte elproduktionen i någon större utsträckning. Bolaget behöver inte heller rengöra panelerna från smuts och pollen eftersom det sköljs bort naturligt av regn.

Energideklarationen
Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration. Hur påverkas deklarationen om man har en solcellsanläggning?

– Det är inget konstigt, utan energideklarationen görs vart tionde år. Då får vi bra input från våra anlitade energiexperter. För fastigheter som ännu inte har solceller får vi till exempel veta om de har ett lämpligt tak för solceller.

Egen eller extern drift?
När det gäller driften av anläggningarna övervakar Telge Fastigheters driftpersonal så att allt ser bra ut när de är ute i fastigheterna. Bolaget har också satt in undermätare i fastigheterna som skickar information så att de ansvariga på kontoret kan se att allt fungerar.

– Det är jätteviktigt att en solcellsanläggning inte står still på sommarhalvåret. Man måste ha rutiner för att upptäcka fel. Det är ju ett litet elproduktionsverk.

Dessutom har Telge Fastigheter avtal med två solcellsservice-firmor som gör årlig tillsyn. De kollar bland annat så att alla paneler sitter fast och att allt är säkert.

Bygg upp kompetens
Karl Samuelsson anser att det är bra att Telge Fastigheter själv sköter energiövervakningen.

– Vi vill lära oss mer om det här, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Då bygger vi upp egen kompetens. Det är bland annat viktigt för våra egna projektledare som upphandlar och leder våra installationer.

Täcker 20 procent
Hur mycket el producerar Telge Fastigheters anläggningar och hur är de kopplade?

– Solcellsanläggningar är anslutna till nationella elnätet. Men vi har dimensionerat efter vår basförbrukning. Vi har både fastighets- och verksamhetsel på samma elmätare. Cirka 20 procent av elbehovet täcks på en skola av en normalstor solcellsanläggning.

Missgynnas av reglerna
Bolaget dimensionerar anläggningarna i fastigheterna för egen produktion eftersom det inte är lönsamt idag att sälja överskottselen.

– Det är inte alltid vi fyller taken helt på grund av att nuvarande regler inte gynnar det. Vi kan komplettera och bygga ut solcellsanläggningen senare om reglerna ändras.

Fixa taket först
Telge Fastigheter besiktar taken och gör nödvändigt underhåll innan bolaget installerar solcellsanläggningarna.

– Vi tajmar solcellsanläggningar så att vi till exempel byter takpapp innan vi installerar solceller. Det ska vara ett fräscht tak man sätter solcellerna på. Man vill inte komma tillbaka om tio och byta takpapp, säger Karl Samuelsson och tillägger;

– Vi byter takpapp ungefär vart 20:e år. Det innebär en utmaning eftersom solcellsanläggningar håller i cirka 30 år. En del menar att takpappen håller bättre med solceller ovanpå. Men vi får lära oss hur vi ska göra med tiden.

Ekonomi – driftnetto
Lönar sig solcellsanläggningarna och hur påverkar de driftnettot?

– Räknar man på det så når vi våra lönsamhetskrav. Det blir inte bättre utan det är på håret i de anläggningar vi installerar. Så egentligen förändras inte driftnettot nämnbart.

Karl Samuelsson konstaterar att lönsamheten påverkas av hur högt elpriset kommer vara om några år.

– Vissa säger att elpriserna kommer att öka kraftigt när behoven ökar. Men elen kan också bli billigare på sommaren om alla installerar solceller.

Fossilfri kommun
Även om solcellsanläggningarna inte är någon kassako fyller de andra viktiga funktioner.

Telge Fastigheters styrelse har tagit beslutet att satsa på solel eftersom det ligger i linje med bolagets hållbarhetsarbete och medverkar till målet om en fossilfri kommun. Att merparten av anläggningarna finns på skolor bidrar också till att de blir en del av inlärningsmiljön.

– Det är viktigt att visa upp den nya tekniken och vara en förebild alla, säger Karl Samuelsson.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Mer om Telge Fastigheter

Det kommunala bolaget är en av Södertäljes största fastighetsägare. Totalt äger och förvaltar Telge Fastigheter drygt 500 000 kvadratmeter lokalyta fördelat på kommunala och kommersiella fastigheter. I beståndet finns allt från förskolor och skolor till stadshus och museibyggnader. Bolaget är medlem i nätverket Samling för solel.

Bli den första att kommentera "Så skiljer sig driften i fastighet med solceller"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega