Tips för säkrare lekplats

SBC Sveriges Bostadsrättscentrum listar vilka regler som gäller kring bostadsrättsföreningens lekplats och hur den bäst tas om hand.

Årstiden för utomhuslek är här och efter en lång vinter som slitit på material och ytskikt är det hög tid att se över bostadsrättsföreningens lekplats. Sverige har särskilda bestämmelser för hur en lekplats ska se ut för att uppfylla uppsatta säkerhetskrav.

Stefan Lindberg, affärsområdeschef juridik på SBC, tipsar om rutiner som bör inrättas:

– Börja med att välja ut en person i styrelsen som ansvarar för lekplatsen, det hjälper om någon äger uppgiften. Sätt därefter tydliga rutiner för skötsel och årliga funktions- och säkerhetskontroller. Se även till att förvara all dokumentation om lekplatsen på ett lättillgängligt sätt, framförallt vid byte av styrelse. Sist men inte minst, instifta en underhållsplan med såväl kort- som långsiktiga åtgärder för lekplatsen, det minskar risken för olyckor och oväntade kostnader, säger Stefan Lindberg.

Brf är ansvarig
Det är viktigt att se till att lekplatsen lever upp till befintliga säkerhetskrav.

– Bostadsrättföreningen har som fastighetsägare det yttersta ansvaret för att lekplatsen upprätthålls och att utrustningen är säker. Trots detta är skötseln av dem ofta eftersatta, säger Stefan Lindberg.

Han rekommenderar att kontinuerliga besiktningar och underhåll bör utföras av en person med rätt kompetens och dokumenteras så de kan verifieras vid behov. Förutom säkerhetsbesiktningar bör regelbundna rutinkontroller, för såväl utseende som funktion även genomföras.

– Extra viktigt är det att se över alla delar som utsatts för påfrestningar under vintern, säger Stefan Lindberg.

Källa: SBC

SBC listar bostadsrättsföreningens ansvar för lekplatsen

  • I plan- och bygglagen anges krav på friytor för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser ska underhållas för att begränsa risken för olycksfall.
  • I Boverkets föreskrifter finns regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter. Detta gäller främst vid nybyggnad, nyanläggning och ändring av lekplatser. Underlaget för gungor och klätterställningar ska vara stötdämpande och fasta lekredskap ska installeras så att risken för personskador begränsas.
  • Produktsäkerhetslagen kräver att varor och tjänster som en bostadsrättsförening tillhandahåller ska vara säkra. Produktsäkerhetslagen gäller för alla befintliga lekredskap, oavsett hur gamla de är.
  • Europastandarder innehåller krav på stötdämpande underlag för lekredskap. Bostadsrättsföreningen måste kunna visa en teknisk dokumentation för tillsynsmyndigheten (kommunens byggnadsnämnd eller Konsumentverket), exempelvis ett godkänt provningsprotokoll.

Bli den första att kommentera "Tips för säkrare lekplats"

Lämna en kommentar