Stadskvaliteter undersöks

Kristianstads kommun är en av fem kommuner som tillsammans med Region Skåne undersöker vad som gör att vi uppskattar att bo där vi bor.

– Vi behöver mer kunskap om vilka värden vi anser höjer stadskvaliteten. Med den kunskapen kan vi sedan skapa miljöer som upplevs trygga, levande och attraktiva, berättar Per Blomberg planeringsarkitekt vid Kristianstads kommun.

Projektet har som syfte att finna de faktorer som mest påverkar vår upplevelse av en plats.

– Vi tittar bland annat på de områden som utifrån statistiken anses populära för att se vilka faktorer där som påverkar intresset. Nästa fråga är sedan om vi i vår planering och byggande kan föra in några av dessa faktorer för att höja kvaliteten på ett område, förklarar Per Blomberg.

Men teorin behöver också jämföras med verkligheten. Därför vill nu projektet ta hjälpa av alla boende i Kristianstad. En undersökning kommer att genomföras med frågor om närmiljö så som tillgång till exempelvis handel, service, parker och naturområden. Resultatet av undersökningen kommer sedan att implementeras i det fortsatta arbetet med att utveckla de olika stadskvaliteterna.

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega