KOMPETENS & UTBILDNING

Har ni sjuka hus?

Vi har pratat med Jakob Grahn, en av föreläsarna till våra kurser i fukt och mögel och skadebesiktning av våtrum. Jakob har arbetat med fuktrelaterade skador i 15 år, allt från vattenskador till försäkringbolag, inomhusmiljöutredning och som fuktsäkerhetsansvarig i nyproduktion.

Jakob Grahn.

Vid fukt och mögelrelaterade frågor pratar man ofta om ”sjuka hus”, vad innebär det och hur påverkas de som bor där?
–”Sjukt hus” eller” Sick building syndrome” (SBS) har främst använts för att beskriva situationer där personer i byggnader upplever obehag eller komfortproblem som de förknippar med vistelse i en viss byggnad, men där varken specifik sjukdom eller specifika orsaker varit möjliga att identifiera.

Vad är egentligen en fukt- och mögelskada?
– Man kan säga att en mikrobiell skada (bakterier, mögel, röta mm) uppkommer på grund av en fuktskada som antingen inte upptäckts i tid eller en vatten/fuktskada som inte har hanterats korrekt. Det går inte med blotta ögat att se en vattenskada förrän det förekommer en form av förändring i material, avvikande lukt eller mikrobiella skador.

Fastighetsägaren har ett stort ansvar
Det ligger ett stort ansvar hos fastighetsägaren när det gäller inomhusmiljöproblem.

– Alla obehag som upplevs av lägenhetsinnehavaren ska utredas och redovisas. Beroende på resultatet ska fastighetsägaren komma med åtgärdsförslag samt en uppföljande rapport på att åtgärden har varit tillräcklig. Ett hus kan bara bli friskförklarat när alla boende inte längre upplever oro.

Vilket är det största problemet som en fastighetsförvaltare/hyresvärd möter?
– Att kunna göra rätt bedömningar när det gäller sin planering av underhåll. Att renovera sina fastigheter i rätt steg ur ett fuktperspektiv är av största vikt, både ur ett ekonomiskt perspektiv men också så att inomhusmiljön säkras.

Vilka tips skulle du ge för att bli bättre på att förebygga och hitta felen?

  1. Gör en fuktinventering av era fastigheter. Då kan ni enklare planera underhåll vilket leder till att ni renoverar rätt och slipper ”skapa” fuktrelaterade problem.
  2. Agera snabbt i era vattenskador. Är avfuktningsfirmor ute i god tid kan man rädda husets värden innan mikrobiella angrepp uppkommer.

Vi på Lexicon Fastighet vill med vår serie kurser inom ämnet Fukt och mögel och Skadebesiktning av våtrum, skapa en branschstandard för fastighetspersonal att på egen hand göra skadeutredningar vid fukt- och mögelproblem i fastigheterna. Kurserna tillsammans ger en god besiktningsbakgrund.

Läs mer om kursen Fukt och mögel här

Läs mer om kursen Skadebesiktning av våtrum här

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega