Så hanterar du risker med Internet of Things

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram faktablad om vilka risker IoT eller sakernas internet för med sig och hur de kan hanteras.

Faktabladen stöds av en studie som beskriver IoT-relaterade risker och strategier. Du hittar länkar till faktabladen och studien under artikeln.

Begreppet Internet of Things (IoT) används för att beskriva att allt fler föremål, både för privat- och industriellt bruk, utrustas med möjligheten att anslutas till internet och andra nätverk.

Anslutningen kan ge fördelar och möjliggör många nya tjänster, men innebär samtidigt utmaningar.

Otillräckligt skydd
Incitamentet att sälja IoT-enheter i stora volymer till ett lågt pris tillsammans med begränsad energi- och beräkningskapacitet hämmar också möjligheterna att skapa god säkerhet.

Lösningarna får därigenom ofta ett otillräckligt skydd mot obehörigt användande. Eftersom utvecklingen inom IoT och digitalisering går mycket snabbt finns det ett behov av att fördjupa kunskapen om området.

Konkreta råd
Säkerheten hos IoT-enheter, system av IoT-enheter och tjänster baserade på dessa är beroende av såväl säkerheten hos enheterna i sig själva som hur de och systemet de ingår i installeras, underhålls och används.

För att kunna uppnå bra säkerhet behöver alla parter i kedjan ta ansvar. Tanken är att faktabladen som MSB har tagit fram både ska ge konkreta råd och fungera som diskussionsunderlag i ett sådant arbete.

Åtgärder och strategier
Faktabladen reder ut begreppen, kategoriserar riskerna och presenterar åtgärder och åtgärdsstrategier.

De framtagna åtgärdsförslagen riktar sig både till tillverkare och användare samt till myndigheter med uppdrag att stödja samhället inom området informations- och cybersäkerhet.

Källa: MSB

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär