Väla prisas för sitt hållbarhetsarbete

Köpcentrumet Väla i Helsingborg har vunnit NCSC Awards CSR-pris för sitt sociala och ekologiska hållbarhetsarbete. Läs om hur de jobbar med hållbarhet.

På Väla, som även utsågs till Sveriges bästa köpcentrum, har Skandia Fastigheter länge drivit ett hållbarhetsarbete för att göra skillnad för såväl klimatet som närområdet.

Insatserna rör allt från energibesparingar och avfallsoptimering till tillgänglighetsanpassningar och inkluderande arbetsmarknadssatsningar.

Juryns motivering
Detta arbete belönades på NCSC Awards, som arrangeras av Nordic Council of Shopping Centers. Juryns motivering löd:

”Genom samarbeten och engagemang men också med tydliga krav på sina hyresgäster och leverantörer lyckas Väla med sina höga målsättningar inom energibesparing och avfallshantering. Målsättningen med en nollvision för energibehovet är beundransvärd och de pågående satsningarna är en god bit på väg. Samhällsengagemanget är på riktigt. Det är omfattande och brett med både stora och små men betydelsefulla insatser för många grupper i samhället. Speciellt tydligt är det i det tillgänglighetsarbete som gjorts i centret med flera uppmärksammade och innovativa lösningar och servicefunktioner. Centret kommunicerar tydligt sitt CSR-arbete och skapar delaktighet med andra.”

Exempel på Välas CSR-/hållbarhetsinsatser

  • Certifierade och bedriver miljöarbetet enligt ISO 14001.
  • Energisparprogram med cirka 40 % besparing de senaste fem åren. Involverar hyresgästerna.
  • Förstudie genomförd för att skapa noll-zon avseende energiförbrukning till 2023.
  • Sveriges då största solcellsanläggning på tak, 2016.
  • Fyra stora miljöhus med avancerad avfallsuppföljning för Väla och hyresgästerna.
  • Minimering av miljöfarliga ämnen genom tillämpning av systemet Byggvarubedömningen.
  • Initierat en satsning som ger personer utanför arbetslivet möjlighet till praktik och yrkescertifiering.
  • Samarbeten med bland andra Samhall för sysselsättning och Myrorna för återvinning/återbruk.
  • Kontinuerligt arbete med att tillgänglighetsanpassa Väla för personer med funktionsvariation.

Källa: Skandia Fastigheter

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega