Fastighetsnyckeltal 2017

Landstingen och regionerna samlar varje år in nyckeltal inom fastighetsområdet. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna och mediaanvändningen.

I skriften, som du kan ladda ner via länken nedan, redovisas och kommenteras ett utdrag av dessa nyckeltal. Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se hur landstingen och regionerna skiljer sig åt.

Du kan ladda ner skriften gratis här i SKL:s webbutik