Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Otillräckligt skydd mot luftföroreningar

EU:s åtgärder för att skydda människors hälsa mot luftföroreningar har inte fått de förväntade effekterna, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten.

Varje år orsakar luftföroreningar omkring 400 000 förtida dödsfall i EU och ger upphov till hundratals miljarder euro i hälsorelaterade externa kostnader.

Europeiska revisionsrätten tillägger att partiklar, kvävedioxid och marknära ozon är de luftföroreningar som orsakar flest förtida dödsfall och att personer i stadsområden är särskilt utsatta.

Läs mer på Europeiska revisionsrättens hemsida

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega