Castellums klimatmål klarade granskning

Castellum har som första fastighetsbolag i Norden fått sitt klimatmål godkänt av initiativet Science Based Targets (SBT).

Fastighetsbolagets mål är att till 2030 uppnå 100 procent klimatneutralitet från verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och de nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige

Castellums klimatmål har blivit granskat och godkänt av Science Based Targets initiative (SBT), ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN, World Resource Initiative (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

I linje med Parisavtalet
SBT:s syfte är att guida företag över hela världen att definiera koldioxidutsläpp och sätta vetenskapligt korrekta målsättningar i linje med Parisavtalets mål om att minska den globala uppvärmningen.

– Att sätta utmanande klimatmål i linje med Science Based Targets principer utmanar oss att hitta nya och bättre metoder att minska våra utsläpp och är lönsamt för Castellums långsiktiga affär, säger Castellums VD, Henrik Saxborn.

Klimatneutrala 2030
Castellums strategi för att minska miljöpåverkan fokuseras bland annat på följande områden:

  • Omställning till 100 procent förnybar energi.
  • Reducering av energianvändningen i våra fastigheter.
  • Installation av förnybar produktion av energi på våra fastigheter genom exempelvis solceller och geoenergi.
  • Omställning till en fossilfri fordonsflotta till 2020.

Från 2007 har Castellums koldioxidutsläpp minskat med 78 procent och SBT:s godkännande är en viktig del i Castellums ambition att bli klimatneutrala till 2030.

Källa: Castellum

Mer om Castellum
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega