Så upphandlar du med klimathänsyn

solceller

Upphandlingsmyndigheten har uppdaterat sina temasidor som beskriver hur du kan göra upphandlingar för att klara klimatmålen.

Klimatförändringarna räknas som en av vår tids största utmaningar och både Sverige och EU har satt upp ambitiösa klimatmål. Offentlig sektor, med sin samlade köpkraft, har en viktig roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle, skriver Upphandlingsmyndigheten.

Att upphandla med klimathänsyn innebär i praktiken att bland annat ställa höga krav på energiprestanda vid upphandling av produkter, installationer och byggentreprenader.

Transporter och andra miljömål
Vid till exempel upphandling av transporter kan du ställa drivande krav på effektivare transporter och minskad användning av bränsle. Du kan också öka andelen energi och bränsle från förnybara källor.

Att upphandla med klimathänsyn går ofta hand i hand med andra miljömål, som minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen i samhället och bevarande av den biologiska mångfalden.

På Upphandlingsmyndighetens temasidor kan du läsa mer om hur du upphandlar för att klara klimatmålen. Se länkar nedan.