Stenvalvet förlänger med Fortifikationsverket

Fastighets AB Stenvalvet har tecknat ett nytt 6-års avtal med Fortifikationsverket i fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna.

Fortifikationsverket kommer att hyra cirka 3 000 kvadratmeter med plats för cirka 170 medarbetare.

I samråd med Fortifikationsverket har Stenvalvet tagit fram en ny modern kontorslösning med möjligheter till ett flexibelt arbetssätt anpassat efter verksamhetens behov. Myndigheten har haft sin verksamhet i byggnaden sedan 1980.

Ombyggnaden påbörjas efter sommaren och Stenvalvets projektutvecklingschef Eva Kriegelstein kommer att driva projektet som beräknas ta ett år. Inflyttning i de nya lokalerna sker i juli 2019. Under ombyggnaden evakueras Fortifikationsverket till andra lokaler i fastigheten