Regeringen vill öka stöd till solceller

Det har blivit allt populärare att installera solceller. Men det har också inneburit längre köer för dem som har ansökt om statligt stöd för en installation. Detta vill regeringen ändra på genom att utöka stödet med 170 miljoner kronor i vårbudgeten för 2018.

Det innebär att stödet till solceller under 2018 i så fall landar på nära 1,1 miljarder konor. Satsningen har tagits fram av regeringspartierna i samarbete med Vänsterpartiet.

En del av pengarna ska ges till länsstyrelserna för att minska kötiden för hantering av ansökningarna, som på sina håll har varit upp till två år.