Världens mest hållbara sjukhus

Grønneköpingki får världens grönaste sjukhus. Varken staden eller sjukhuset finns i verkligheten, men den virtuella modellen ska bli en källa för hållbara lösningar.

Den klickbara sjukhusmodellen, som tas fram av Nordic Center för Sustainable Healthcare, ska ge information om de bästa existerande hållbarhetslösningarna.

Modellen kommer att lanseras på stora event för leverantörer och sjukhusfolk. Till exempel ska projektet presenteras den 15 februari på Nordic Conference on Sustainable Healthcare i Stockholm.

Den första versionen av den virtuella modellen beräknas vara klar i mitten på 2018 och 2021 beräknas hela modellen vara färdig.

Kunskapsutbyte
Avsikten med modellen är att förbättra kunskapsutbytet mellan nordiska sjukhus.

– Det finns många bra lösningar för sjukhus i dag, men de kan vara svåra att hitta. Det vill vi lösa med hjälp av en webbportal där man kan klicka sig fram, se vad som finns och vem som har det, säger Daniel Eriksson, grundare av Nordic Center för Sustainable Healthcare och initiativtagare till Grønneköpingki, när han intervjuas av tidningen Aktuell Hållbarhet.

Verkliga lösningar
Vilka lösningar och leverantörer som ska finnas med väljs ut av en jury med miljöchefer från nordiska sjukhus. Modellen ska uppdateras ungefär en gång per år.

Kravet på alla lösningar och leverantörer som presenteras i modellen är att de måste finnas att köpa på marknaden.

En av finansiärerna av projektet är organisationen Nordic Innovation.