Upphandlare måste ange antal leverantörer

Kammarrätten konstaterar att Länsstyrelsen i Kronobergs län bröt mot transparensprincipen när man i en upphandling av trädgårdsskötsel inte korrekt redogjorde för hur många leverantörer man tänkte anlita.

Ett trädgårdsbolag som förlorat upphandlingen och fått avslag på överprövning hos förvaltningsrätten överklagade vidare till kammarrätten, som slår fast att upphandlingen måste göras om.

Läs hela artikeln i Dagens Juridik

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega